Prejsť na článok

Majú čísla v Biblii nejaký symbolický význam? Má numerológia základ v Biblii?

Majú čísla v Biblii nejaký symbolický význam? Má numerológia základ v Biblii?

Odpoveď z Biblie

Čísla v Biblii majú často doslovný význam, ale niekedy aj symbolický. To, či je určité číslo myslené symbolicky, sa dá zvyčajne zistiť z kontextu. Pozrime sa na niekoľko čísel, ktoré majú v Biblii symbolický význam.

  • Toto číslo symbolizuje jednotu. Vidieť to napríklad z modlitby, v ktorej Ježiš prosil za svojich nasledovníkov. Modlil sa: „Nech sú všetci jedno srdce a jedna myseľ, ako aj my sme, Otče, jedno.“ ​(Ján 17:21, Nový zákon v modernom jazyku; Matúš 19:6)

  • V právnych záležitostiach musí byť pravdivosť každého tvrdenia potvrdená dvoma svedkami. (5. Mojžišova 17:6) Podobne pravdivosť a spoľahlivosť nejakého videnia či výroku je potvrdená jeho zopakovaním. Napríklad keď Jozef vysvetľoval egyptskému faraónovi sen, povedal: „Skutočnosť, že sa sen faraónovi dva razy zopakoval, znamená, že je to od pravého Boha pevne stanovené.“ ​(1. Mojžišova 41:32) V proroctvách môžu „dva rohy“ predstavovať spoločnú vládu dvoch veľmocí, ako to bolo v prípade Médo-perzskej ríše v Danielovom videní. (Daniel 8:20, 21; Zjavenie 13:11)

  • Tak ako svedectvom troch svedkov je nejaká záležitosť spoľahlivo potvrdená, aj trojnásobné zopakovanie nejakého vyhlásenia je zdôraznením jeho pravdivosti. (Ezechiel 21:27; Skutky 10:9–16; Zjavenie 4:8; 8:13)

  • Toto číslo môže znamenať úplnosť v priestore a v pôsobení. Napríklad v Biblii sa píše, že zo „štyroch uhlov zeme“ majú začať viať „štyri zemské vetry“. Tie predstavujú ničivé sily, ktoré majú prísť zo všetkých svetových strán a zasiahnuť celú zem. (Zjavenie 7:1; 21:16; Izaiáš 11:12)

  • Keďže číslo šesť je o jedno menšie ako číslo sedem, ktoré často predstavuje úplnosť, šestka môže predstavovať niečo neúplné, nedokonalé alebo niečo, čo súvisí s Božími nepriateľmi. (1. Paralipomenon 20:6; Daniel 3:1; Zjavenie 13:18)

  • Toto číslo často nesie myšlienku úplnosti. Napríklad Boh prikázal Izraelitom, aby počas siedmich dní pochodovali okolo Jericha, pričom siedmy deň ho mali obísť sedem ráz. (Jozua 6:15) V Biblii je veľa príkladov použitia čísla sedem v tomto význame. (3. Mojžišova 4:6; 25:8; 26:18; Žalm 119:164; Zjavenie 1:20; 13:1; 17:10) Keď Ježiš povedal Petrovi, že má svojmu bratovi odpustiť nie „sedem ráz, ale až sedemdesiatsedem ráz“, zdvojením čísla sedem vyjadril myšlienku, že v odpúšťaní sa nemajú stanovovať hranice. (Matúš 18:21, 22)

  • 10 Desiatka môže znamenať celistvosť alebo plný počet niečoho. (2. Mojžišova 34:28; Lukáš 19:13; Zjavenie 2:10)

  • 12 Toto číslo môže predstavovať úplnosť organizačného usporiadania, ktorého pôvodcom je Boh. Napríklad apoštol Ján mal videnie neba a v ňom videl mesto, ktoré malo „dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov“. (Zjavenie 21:14; 1. Mojžišova 49:28) Podobný význam môžu mať aj násobky čísla 12. (Zjavenie 4:4; 7:4–8)

  • 40 Číslo 40 bolo niekedy spojené s trvaním trestu. (1. Mojžišova 7:4; Ezechiel 29:11, 12)

Numerológia a gematria

Symbolické významy čísel v Biblii nemajú nič spoločné s numerológiou. Cieľom numerológie je hľadanie magického významu v číslach, ich kombináciách a súčtoch. Napríklad kabalisti skúmali Hebrejské Písma metódou nazývanou gematria, čo je hľadanie tajného kódu na základe numerických hodnôt písmen. Numerológia je forma veštenia a veštenie Boh odsudzuje. (5. Mojžišova 18:10–12)