Prejsť na článok

Sú peniaze koreňom všetkého zla?

Odpoveď z Biblie

Nie. V Biblii sa nepíše, že peniaze sú zlé ani že sú príčinou všetkých zlých vecí. Hoci niektorí si myslia, že výrok „peniaze sú koreňom všetkého zla“ je z Biblie, nie je to celkom tak. Biblia v skutočnosti hovorí, že „koreňom všetkého zla je láska k peniazom“. * (1. Timotejovi 6:10, Katolícky preklad, kurzíva od nás)

 Čo sa v Biblii píše o peniazoch?

V Biblii sa píše, že keď sa peniaze používajú múdro, sú užitočné a môžu byť na ochranu. (Kazateľ 7:12) Okrem toho sa v nej píše veľmi pozitívne o tých, ktorí sú štedrí, a to sa týka aj darovania peňazí. (Príslovia 11:25)

No Biblia nás tiež upozorňuje, aby peniaze pre nás neboli tým najdôležitejším v živote. Píše sa v nej: „Nech váš život neovláda láska k peniazom a buďte spokojní s tým, čo máte.“ ​(Hebrejom 13:5) Teda peniaze by mali mať v našom živote správne miesto. Nemali by sme sa snažiť hlavne o to, aby sme zbohatli. Ak máme to, čo potrebujeme – ako napríklad jedlo, oblečenie a strechu nad hlavou –, mali by sme byť spokojní. (1. Timotejovi 6:8)

 Prečo je v Biblii varovanie, aby sme nemilovali peniaze?

Ľudia, ktorí sú chamtiví, nezískajú večný život. (Efezanom 5:5) Jedným z dôvodov je, že chamtivosť je podľa Biblie forma modlárstva. (Kolosanom 3:5) Ďalším dôvodom je to, že chamtivosť často vedie ľudí k tomu, že sú ochotní porušovať morálne zásady. „Kto sa ženie za bohatstvom, nezostane bez viny,“ píše sa v Prísloviach 28:20. Takíto ľudia môžu byť dokonca v pokušení dopustiť sa vážnych zločinov, ako je podvod, vydieranie, únos či vražda.

A aj keby láska k peniazom neviedla k takýmto zločinom, môže mať iné negatívne následky. Biblia hovorí, že „tí, ktorí chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a podliehajú mnohým nerozumným a škodlivým túžbam“. (1. Timotejovi 6:9)

 Ako nám môžu pomôcť biblické rady týkajúce sa peňazí?

Keď neporušujeme morálne zásady a nerobíme to, čo sa Bohu nepáči, zachováme si sebaúctu a Božiu priazeň. Tým, ktorí sa Bohu úprimne snažia páčiť, Boh sľubuje: „Nikdy ťa neopustím ani ťa nenechám bez pomoci.“ ​(Hebrejom 13:5, 6) A uisťuje nás, že „verný človek bude zahrnutý požehnaním“. (Príslovia 28:20)

^ 1. ods. Tento verš bol preložený aj ako: „Láska k peniazom je koreňom mnohých zlých vecí.“