Prejsť na článok

Stvoril Boh Diabla?

Stvoril Boh Diabla?

Odpoveď z Biblie

Z Biblie vyplýva, že Boh nestvoril Diabla. Stvoril osobu, ktorá sa stala Diablom. O Bohu sa v Biblii píše: „Dokonalá je jeho činnosť, lebo všetky jeho cesty sú právom. Boh vernosti, u ktorého niet neprávosti; je spravodlivý a priamy.“ ​(5. Mojžišova 32:3–5) Z tohto výroku môžeme usúdiť, že Satan Diabol bol kedysi dokonalý a spravodlivý. Bol jedným z Božích anjelov.

Podľa Jána 8:44 Ježiš povedal, že Diabol „nestál pevne v pravde“. To znamená, že kedysi bol pravdovravný a morálne čistý.

No tak ako ostatní inteligentní tvorovia, ktorých Jehova vytvoril, aj tento anjel, ktorý sa stal Satanom, sa mohol slobodne rozhodovať medzi správnym a nesprávnym. Keď sa rozhodol, že sa vydá cestou odporu proti Bohu, a naviedol na to aj prvých dvoch ľudí, urobil zo seba Satana, čiže „odporcu“. (1. Mojžišova 3:1–5; Zjavenie 12:9)