Prejsť na článok

Ako sa môžem chrániť pred sexuálnym obťažovaním?

Ako sa môžem chrániť pred sexuálnym obťažovaním?

Odpoveď z Biblie

Zamyslite sa nad niekoľkými praktickými odporúčaniami založenými na múdrych radách z Biblie.

  1. Nesprávajte sa príliš familiárne. Buďte ku kolegom prívetivá a úctivá, no nie natoľko priateľská, aby nadobudli dojem, že vám lichotí ich záujem. * (Matúš 10:16; Kolosanom 4:6)

  2. Neobliekajte sa vyzývavo. Vyzývavým odevom vysielate nežiaduci signál. Biblia odporúča obliekať sa „slušne, cudne a skromne“. (1. Timotejovi 2:9, Preklad Zlatoša a Šurjanského)

  3. Zvažujte, s kým sa budete priateliť. Ak trávite čas s ľuďmi, ktorým neprekáža, keď s nimi druhí flirtujú alebo im dávajú sexuálne návrhy, alebo ktorí to dokonca považujú za príjemné, dá sa čakať, že niekto sa tak začne správať aj k vám. (Príslovia 13:20)

  4. Odmietnite počúvať neslušné reči. Ak sa predmetom rozhovoru stanú „oplzlé vtipy, vulgárne reči a dvojzmyselné historky“, ospravedlňte sa a odíďte. (Efezanom 5:4, Nový zákon v modernom jazyku)

  5. Vyhýbajte sa rizikovým situáciám. Napríklad dajte si pozor, ak vás niekto bez vážneho dôvodu požiada zostať v práci dlhšie. (Príslovia 22:3)

  6. Vyjadrite sa jasne a rozhodne. Ak vás niekto sexuálne obťažuje, jasne mu povedzte, že si neprajete, aby sa k vám takto správal. (1. Korinťanom 14:9) Môžete napríklad povedať: „Stále sa o mňa obtierate a je mi to veľmi nepríjemné. Žiadam vás, aby ste s tým prestali.“ Môžete mu to aj napísať. Opíšte, čo sa stalo, ako ste sa cítili a čo by sa podľa vás už nemalo opakovať. Vysvetlite, že váš postoj vychádza z morálneho a náboženského presvedčenia. (1. Tesaloničanom 4:3–5)

  7. Požiadajte o pomoc. Ak sexuálne obťažovanie neprestáva, povedzte o tom niekomu, ku komu máte dôveru. Môže to byť niekto z rodiny, priateľov, spolupracovníkov či niekto, kto pomáha obetiam sexuálneho obťažovania. (Príslovia 27:9) Mnohí, ktorí sú v takejto situácii, čerpajú silu z modlitby. Aj keď ste sa ešte nikdy nemodlili, nezavrhujte myšlienku, že by vám mohol pomôcť Jehova, „Boh každej útechy“. (2. Korinťanom 1:3)

Pre sexuálne obťažovanie sa milióny ľudí cítia v práci nepríjemne, no Biblia môže byť pomocou i v takejto situácii.

^ 4. ods. V tomto článku hovoríme o obetiach sexuálneho obťažovania v ženskom rode. No uvedené rady môžu pomôcť aj mužom.