Prejsť na článok

Čo predstavuje sedemhlavá šelma z 13. kapitoly Zjavenia?

Čo predstavuje sedemhlavá šelma z 13. kapitoly Zjavenia?

Odpoveď z Biblie

Šelma alebo divé zviera so siedmimi hlavami opísané v Zjavení 13:1 predstavuje celosvetový politický systém. Na základe čoho sa to dá povedať?

  • Má právomoc, silu a trón, z čoho sa dá vyvodiť, že súvisí s politikou, s vládou. (Zjavenie 13:2)

  • Vládne „nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom“, takže ide o niečo väčšie než len o vládu jednej krajiny. (Zjavenie 13:7)

  • V tomto zvierati sú skombinované charakteristické znaky štyroch zvierat opísaných v Danielovi 7:2–8. Podobá sa na leoparda, nohy má ako medveď, tlamu ako lev a má tiež desať rohov. V knihe Daniel je vysvetlené, že tieto zvieratá predstavujú konkrétnych kráľov, respektíve kráľovstvá. Tie mali vládnuť jedno za druhým a panovať nad inými ríšami. (Daniel 7:17, 23) Z toho vyplýva, že zviera z 13. kapitoly Zjavenia predstavuje určité politické zoskupenie.

  • Zviera vychádza „z mora“, čo je výstižný symbol búriacich sa más, z ktorých pochádzajú ľudské vlády. (Zjavenie 13:1; Izaiáš 17:12, 13)

  • V Biblii sa píše, že číslo alebo meno tohto zvieraťa – 666 – je „číslo človeka“. (Zjavenie 13:17, 18) To ukazuje, že šelma z 13. kapitoly Zjavenia predstavuje nejakú ľudskú štruktúru, nie niečo, čo súvisí s duchovnými tvormi či démonmi.

Hoci národy sa dokážu zhodnúť len málokedy, v jednej veci sú zajedno. V akej? Nechcú sa podriadiť vláde Božieho Kráľovstva, lebo si chcú vládnuť sami. (Žalm 2:2) Tieto národy sa pripoja k tým, ktorí budú v Armagedone bojovať proti Božím vojskám, na čele ktorých bude Ježiš Kristus. No to bude znamenať ich koniec. (Zjavenie 16:14, 16; 19:19, 20)

Sedem hláv a desať rohov

Aby sme pochopili, čo znamená sedem hláv a desať rohov šelmy z 13. kapitoly, pozrime sa na podobný symbol – „obraz divého zvieraťa“. Tento symbol sa neskôr v Zjavení objavuje ako „šarlátové divé zviera“, ktoré má tiež „sedem hláv a desať rohov“. (Zjavenie 13:1, 14, 15; 17:3) O jeho siedmich hlavách sa v Biblii píše, že znamenajú „sedem kráľov“, čiže vlád. (Zjavenie 17:9, 10)

Podobne sedem hláv divého zvieraťa zo Zjavenia 13:1 predstavuje sedem vlád – vedúce politické mocnosti, ktoré mali v dejinách významnú úlohu a vyznačovali sa tým, že utláčali Boží ľud. Ide o Egypt, Asýriu, Babylon, Médo-Perziu, Grécko, Rím a anglo-americkú veľmoc. A čo desať rohov a diadémov? V Biblii majú čísla niekedy symbolický význam. Napríklad desať znamená úplnosť. Ak vychádzame z predpokladu, že desať rohov predstavuje všetky zvrchované štáty, či malé, alebo väčšie, potom diadémy alebo koruny na rohoch ukazujú, že tieto štáty vládnu súčasne s vedúcou mocnosťou tej-ktorej doby.