Prejsť na článok

Čo predstavuje šarlátové divé zviera zo 17. kapitoly knihy Zjavenie?

Čo predstavuje šarlátové divé zviera zo 17. kapitoly knihy Zjavenie?

Odpoveď z Biblie

Šarlátové divé zviera opísané v 17. kapitole knihy Zjavenie symbolizuje organizáciu, ktorej cieľom je zjednotiť a zastupovať národy celého sveta. Vznikla pod názvom Spoločnosť národov a dnes ju poznáme ako Organizáciu Spojených národov.

Kľúče k odhaleniu totožnosti šarlátového divého zvieraťa

 1. Má politický charakter. Šarlátové divé zviera má „sedem hláv“, o ktorých sa v knihe Zjavenie píše, že „znamenajú sedem vrchov“ a „sedem kráľov“, čiže svetové mocnosti. (Zjavenie 17:9, 10) Vrchy a divé zvieratá sa v Biblii často používajú ako symboly ľudských vlád. (Jeremiáš 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23)

 2. Je takmer vernou podobou iného zvieraťa, ktoré symbolizuje celosvetový politický systém. Šarlátové divé zviera pripomína sedemhlavé divé zviera z 13. kapitoly Zjavenia, ktoré predstavuje celosvetový politický systém. Obe divé zvieratá majú sedem hláv, desať rohov a rúhavé mená. (Zjavenie 13:1; 17:3) Táto nápadná podobnosť nemôže byť náhodná. Šarlátové divé zviera je „obrazom“, takmer vernou podobou celosvetového politického systému. (Zjavenie 13:15)

 3. Iné vlády mu prepožičiavajú moc. Šarlátové divé zviera vďačí za svoju existenciu svetovým mocnostiam, čo kniha Zjavenie vyjadruje slovami, že „pochádza z tých“ vlád. (Zjavenie 17:11, 17)

 4. Má úzke vzťahy s náboženstvom. Veľký Babylon, čiže celosvetová ríša falošného náboženstva, „sedí na šarlátovom divom zvierati“, z čoho vidno, že náboženské skupiny majú na toto divé zviera veľký vplyv. (Zjavenie 17:3–5)

 5. Znevažuje Boha. Divé zviera je „plné rúhavých mien“. (Zjavenie 17:3)

 6. Istý čas bolo v stave nečinnosti. Šarlátové divé zviera má byť na určitý čas v „priepasti“, * čiže v stave nečinnosti, no neskôr z nej má vystúpiť. (Zjavenie 17:8)

Splnenie biblického proroctva

Preskúmajme, ako sa na Organizácii Spojených národov a na jej predchodcovi, Spoločnosti národov, spĺňa biblické proroctvo o šarlátovom divom zvierati.

 1. Má politický charakter. Organizácia Spojených národov podporuje politický systém tak, že presadzuje „zásadu zvrchovanej rovnosti všetkých svojich členov“. *

 2. Je takmer vernou podobou iného zvieraťa, ktoré symbolizuje celosvetový politický systém. V roku 2011 prijala Organizácia Spojených národov v poradí už 193. členský štát. Preto o sebe vyhlasuje, že v nej má svoje zastúpenie drvivá väčšina krajín a národov sveta.

 3. Iné vlády mu prepožičiavajú moc. Organizácia Spojených národov vďačí za svoju existenciu členským štátom a má len toľko autority a moci, koľko jej tieto štáty udelia.

 4. Má úzke vzťahy s náboženstvom. Svetové náboženstvá podporovali Spoločnosť národov a podporujú aj Organizáciu Spojených národov. *

 5. Znevažuje Boha. Organizácia Spojených národov bola založená, aby „zachovala medzinárodný mier a bezpečnosť“. * To síce znie ako chvályhodný cieľ, no OSN ním v skutočnosti znevažuje Boha. Prečo? Lebo Boh povedal, že mier a bezpečnosť dosiahne jedine Božie Kráľovstvo. (Žalm 46:9; Daniel 2:44)

 6. Istý čas bolo v stave nečinnosti. Spoločnosť národov bola založená krátko po prvej svetovej vojne, aby udržiavala mier a zabránila vzniku celosvetových konfliktov. Po vypuknutí druhej svetovej vojny v roku 1939 prestala existovať. V roku 1945, keď sa druhá svetová vojna skončila, bola zriadená Organizácia Spojených národov. Organizačná štruktúra, ciele a postupy OSN a Spoločnosti národov sú si veľmi podobné.

^ 10. ods. Podľa diela Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov grécke slovo prekladané ako „priepasť“ znamená „hlbina“ alebo „bezodný“. V biblickom kontexte sa tým myslí väzenie alebo úplná nečinnosť.

^ 13. ods. Pozri článok 2 Charty OSN.

^ 16. ods. Napríklad v roku 1918 vyhlásila inštitúcia zastupujúca protestantské denominácie v Amerike, že Spoločnosť národov predstavuje „politické vyjadrenie Božieho kráľovstva na zemi“. V roku 1965 sa v San Franciscu stretli buddhistickí, hinduistickí, islamskí, katolícki, pravoslávni, protestantskí a židovskí predstavitelia, aby sa modlili za Organizáciu Spojených národov a vyjadrili jej svoju podporu. Pápež Ján Pavol II. zas v roku 1979 vyjadril nádej, že Organizácia Spojených národov bude „navždy najvyšším fórom mieru a spravodlivosti“.

^ 17. ods. Pozri článok 1 Charty OSN.