Prejsť na článok

Pripúšťa Biblia rozvod?

Pripúšťa Biblia rozvod?

Odpoveď z Biblie

Áno, pripúšťa. Ježiš však uviedol jediný prijateľný dôvod na ukončenie manželstva, keď povedal: „Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou okrem dôvodu smilstva [mimomanželského sexuálneho styku] a ožení sa s inou, cudzoloží.“ ​(Matúš 19:9)

Boh nenávidí rozvod, ku ktorému vedú nečestné, zradné úmysly. Osobne bude brať na zodpovednosť tých, ktorí ľahkovážne opúšťajú svojho manželského partnera, najmä ak to robia preto, aby si mohli vziať iného. (Malachiáš 2:13–16; Marek 10:9)