Prejsť na článok

Čo sa v Biblii píše o rasovo zmiešaných manželstvách?

Čo sa v Biblii píše o rasovo zmiešaných manželstvách?

Odpoveď z Biblie

Boh schvaľuje manželstvo muža a ženy rôznych rás, pretože všetky rasy považuje za rovnocenné. V Biblii čítame: „Boh nerobí rozdiel medzi ľuďmi, ale... mu je milý každý človek z ktoréhokoľvek národa.“ ​(Skutky 10:34, 35, Nový zákon v modernom jazyku)

Zamyslite sa nad ďalšími biblickými zásadami a radami, ktoré sa týkajú rasovej rovnosti a uzavretia rasovo zmiešaného manželstva.

Všetky rasy pochádzajú zo spoločného predka

Všetci ľudia sú potomkami prvého muža Adama a jeho manželky Evy, ktorú Biblia nazýva „matkou všetkých živých“. (1. Mojžišova 3:20) Ako sa píše v Biblii, Boh „vytvoril z jedného človeka každý ľudský národ“. (Skutky 17:26) Teda všetci ľudia bez ohľadu na rasu tvoria jednu rodinu. Ale čo ak v oblasti, kde žijete, majú ľudia hlboko zakorenené rasové predsudky alebo robia triedne rozdiely?

Múdri „sa spolu radia“

Hoci rasovo zmiešané manželstvo je z Božieho hľadiska úplne v poriadku, nie všetci ľudia to vnímajú rovnako. (Izaiáš 55:8, 9) Ak uvažujete o uzavretí manželstva s niekým inej rasy, mali by ste sa spolu vopred porozprávať o nasledujúcich otázkach:

  • Čo budete robiť, keď sa stretnete s predsudkami alebo keď budete zo strany rodiny či okolia zažívať tlak?

  • Ako pomôžete deťom vyrovnať sa s predsudkami?

Keď sa budete v týchto veciach „spolu radiť“, položíte tým dobrý základ pre šťastné manželstvo. (Príslovia 13:10; 21:5)