Prejsť na článok

Nemám radosť zo života. Môže mi pomôcť Boh, Biblia alebo náboženstvo?

Nemám radosť zo života. Môže mi pomôcť Boh, Biblia alebo náboženstvo?

Odpoveď z Biblie

Áno, môže. V Biblii sa nachádzajú odpovede na závažné otázky týkajúce sa života. Táto stará múdra kniha vám môže pomôcť cítiť sa lepšie a mať zo života radosť. Nájdete v nej odpoveď napríklad na tieto otázky.

  1. Existuje Stvoriteľ? V Biblii sa píše, že Boh „stvoril všetky veci“. (Zjavenie 4:11) Keďže je naším Stvoriteľom, vie, čo potrebujeme, aby sme v živote pociťovali pravé šťastie a spokojnosť.

  2. Záleží Bohu na mne? Podľa Biblie Boh nie je povznesený nad naše starosti. Naopak, čítame v nej, že „nie je ďaleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27) Zaujíma sa o to, čo prežívate, a chce, aby ste mali šťastný život. (Izaiáš 48:17, 18; 1. Petra 5:7)

  3. Ako mi poznanie Boha pomôže mať radosť zo života? Boh nás stvoril s „duchovnými potrebami“, k čomu patrí vrodená túžba poznať zmysel života. (Matúš 5:3) K našim duchovným potrebám patrí aj túžba poznať Stvoriteľa a mať k nemu blízky vzťah. Boh bude rád, keď ho budete spoznávať, lebo v Biblii čítame: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jakub 4:8)

Milióny ľudí zistili, že keď posilňujú svoj vzťah k Bohu, cítia sa oveľa lepšie a majú radosť zo života. Hoci poznávaním Boha vaše ťažkosti nezmiznú, vďaka jeho múdrosti, ktorá je obsiahnutá v Biblii,

Veľa náboženstiev sa síce odvoláva na Bibliu, no neriadi sa jej učením. Spoznať Boha vám pomôže len pravé náboženstvo, ktoré sa drží toho, čo učí Biblia.