Prejsť na článok

Prečo zomierame?

Prečo zomierame?

Odpoveď z Biblie

 Klásť si túto otázku je prirodzené, zvlášť keď stratíme niekoho, kto nám bol blízky. O príčine smrti v Biblii čítame: „Osteň pôsobiaci smrť je hriech.“ ​(1. Korinťanom 15:56)

Prečo sme všetci hriešni a zomierame?

 Prví ľudia, Adam a Eva, zomreli, lebo zhrešili proti Bohu. (1. Mojžišova 3:17–19) Ich vzbura proti Bohu nemohla viesť k ničomu inému než k smrti, lebo sa postavili proti tomu, kto je „zdrojom života“. (Žalm 36:9; 1. Mojžišova 2:17)

 Adam preniesol hriešnosť na všetkých svojich potomkov, podobne ako sa prenášajú telesné chyby. V Biblii sa píše: „Pre jedného človeka prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ ​(Rimanom 5:12) Teda všetci zomierame preto, lebo všetci sme hriešni. (Rimanom 3:23)

Ako bude smrť odstránená

 Boh sľubuje, že príde čas, keď „navždy pohltí smrť“. (Izaiáš 25:8) No aby mohli ľudia prestať zomierať, musí byť odstránená základná príčina smrti, hriech. Ten Boh odstráni prostredníctvom Ježiša Krista, ktorý „sníma hriech sveta“. (Ján 1:29; 1. Jána 1:7)