Odpoveď z Biblie

Boh považuje život za posvätný a už aj embryo vníma ako jedinečnú živú bytosť. Kráľ Dávid pod inšpiráciou o Bohu napísal: „Tvoje oči videli i môj zárodok.“ (Žalm 139:16) Boh prikázal, aby človek, ktorý ublížil nenarodenému dieťaťu, bol volaný na zodpovednosť. Teda v jeho očiach sa usmrtenie nenarodeného dieťaťa rovná vražde. (2. Mojžišova 20:13; 21:22, 23)

Čo však, ak pri pôrode nastanú komplikácie a manželia sú nútení vybrať si medzi životom matky a životom dieťaťa? V takom prípade je na nich, aby sa rozhodli, či zachraňovať matku, alebo dieťa.