Prejsť na článok

Je prijateľná polygamia?

Je prijateľná polygamia?

Odpoveď z Biblie

Istý čas Boh pripúšťal, aby mal muž viac manželiek. (1. Mojžišova 4:19; 16:1–4; 29:18–29) Ale polygamiu nezaviedol. Adamovi dal iba jednu manželku.

Boh poveril Ježiša Krista, aby znovu zaviedol monogamiu, pôvodnú normu pre manželstvo. (Ján 8:28) V odpovedi na otázku o manželstve sa Ježiš vyjadril: „Ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od začiatku ako muža a ženu a povedal: ‚Preto opustí človek svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo.‘“ ​(Matúš 19:4, 5)

Neskôr Boh podnietil jedného z Ježišových učeníkov, aby napísal: „Nech má každý muž svoju vlastnú manželku a každá žena svojho vlastného manžela.“ ​(1. Korinťanom 7:2) Biblia tiež hovorí, že každý ženatý muž, ktorý má v kresťanskom zbore zodpovednú úlohu, musí byť „manžel jednej manželky“. (1. Timotejovi 3:2, 12)