Prejsť na článok

Píše sa v Biblii o očistci?

Píše sa v Biblii o očistci?

Odpoveď z Biblie

Nie, nepíše. Biblia neučí, že duše mŕtvych sa očisťujú v očistci. Slovo „očistec“ sa v nej dokonca ani nenachádza. * Prečítajte si, čo Biblia učí o hriechu a smrti a prečo je to v rozpore s náukou o očistci.

  • Ľudí očisťuje od hriechu viera v preliatu Ježišovu krv, nie očistec. V Biblii sa píše, že „krv Ježiša, [Božieho] Syna, nás očisťuje od každého hriechu“. (1. Jána 1:7; Zjavenie 1:5) A na inom mieste sa píše, že Ježiš „položil svoj život ako výkupné za mnohých“, a tak zaplatil za ich hriechy. (Matúš 20:28, Jeruzalemská Biblia)

  • Mŕtvi nie sú pri vedomí. „Živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia.“ ​(Kazateľ 9:5, Katolícky preklad) Mŕtvy človek necíti bolesť, takže nemôže byť očistený utrpením v ohni očistca.

  • Keď človek zomrie, už ho viac nie je možné potrestať. V Biblii sa píše, že „odplatou za hriech je smrť“. (Rimanom 6:7, Roháčkov preklad) A ďalej sa v nej píše, že „kto je mŕtvy, je oslobodený od hriechu“. (Rimanom 6:23, Jeruzalemská Biblia) Smrť je teda najvyšším a definitívnym trestom za hriech.

^ 3. ods. V knihe Orpheus: A General History of Religions (Orfeus – všeobecné dejiny náboženstva) sa o očistci dozvedáme, že „v evanjeliách o ňom nie je žiadna zmienka“. V podobnom duchu sa vyjadruje aj New Catholic Encyclopedia: „Stručne zhrnuté, katolícka dogma o očistci je založená na tradíciách, nie na Svätom Písme.“ ​(druhé vydanie, 11. zväzok, strana 825)

^ 8. ods. Pozri dielo New Catholic Encyclopedia, druhé vydanie, 11. zväzok, strana 824.