Prejsť na článok

Mier na zemi – z akého zdroja?

Mier na zemi – z akého zdroja?

Odpoveď z Biblie

Mier a pokoj na zemi nastane nie vďaka ľudskému úsiliu, ale zásluhou Božieho Kráľovstva, nebeskej vlády, ktorej vládcom je Kristus Ježiš. Pouvažujte o tom, čo sa v Biblii píše o tejto úžasnej nádeji.

  1. Boh spôsobí, „aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme“, čím splní svoj sľub, že zabezpečí „na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje“. (Žalm 46:9; Lukáš 2:14; Slovenský ekumenický preklad)

  2. Božie Kráľovstvo bude vládnuť z neba nad celou zemou. (Daniel 7:14) Keďže bude svetovládou, odstráni nacionalizmus, ktorý je častou príčinou konfliktov.

  3. Ježiš, Vládca Božieho Kráľovstva, je nazvaný „Knieža pokoja“ a práve on sa postará o to, že „pokoja nebude konca“. (Izaiáš 9:6, 7)

  4. Ľuďom rozhodnutým ďalej bojovať nebude dovolené žiť pod vládou Kráľovstva, lebo „každého, kto miluje násilie, [Božia] duša istotne nenávidí“. (Žalm 11:5; Príslovia 2:22)

  5. Boh učí svojich poddaných žiť v mieri a pokoji. O tom, k čomu toto vyučovanie povedie, sa v Biblii píše: „Budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Národ nepozdvihne meč proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne.“ ​(Izaiáš 2:3, 4)

To, ako šíriť pokoj, sa už dnes od Boha učia milióny Jehovových svedkov na celom svete. (Matúš 5:9) Hoci sme mnohých národností a žijeme vo vyše 230 krajinách, odmietame vziať do ruky zbraň a bojovať proti svojmu blížnemu.

Jehovovi svedkovia sa dnes učia žiť a konať pokojne.