Prejsť na článok

Viera a náboženstvo

Náboženstvo

Čo je duchovnosť? Súvisí duchovnosť len s náboženstvom?

Tri tipy, ako si rozvíjať duchovnosť, a štyri mylné predstavy o tom, čo znamená duchovnosť.

Vedú všetky náboženstvá k Bohu?

Biblia hovorí o dvoch faktoroch, na základe ktorých nájdete odpoveď.

Je nutné patriť k nejakému organizovanému náboženstvu?

Stačí, ak človek uctieva Boha sám, svojím vlastným spôsobom?

Prečo je toľko kresťanských denominácií?

Chcel to tak Ježiš, zakladateľ kresťanstva?

Ako môžete nájsť pravé náboženstvo?

V Biblii nájdete 9 znakov pravého náboženstva.

Kto je antikrist?

Má antikrist ešte len prísť alebo je už tu?

Čo znamená byť svätý?

Môžu byť nedokonalí ľudia svätí?

Modlitba

Pomôže mi Boh, keď sa budem modliť?

Zaujíma sa Boh o naše problémy?

Vypočuje Boh moje modlitby?

To, či Boh vypočuje vašu modlitbu, do veľkej miery závisí od vás samých.

Ako sa modliť? Je najlepšie len opakovať modlitbu Otčenáš?

Je modlitba Otčenáš jediná modlitba, ktorú Boh vypočúva?

O čo sa môžem modliť?

Prečítajte si, či Boha zaujíma, čo vás osobne trápi.

Prečo sa treba modliť v mene Ježiša?

Prečítajte si, prečo sa dá povedať, že si modlitbou v mene Ježiša ctíme Otca a prejavujeme vďačnosť Ježišovi.

Mám sa modliť k svätým?

Prečítajte si, čo sa v Biblii píše o tom, ku komu sa máme modliť.

Prečo Boh niekedy nevypočúva modlitby?

Prečítajte si, aké modlitby a akých ľudí Boh nevypočúva.

Záchrana

Stačí na záchranu viera v Ježiša?

V Biblii sa píše, že niektorí nebudú zachránení, aj keď veria v Ježiša. Ako je to možné?

Čo to znamená byť spasený?

Ako môžeme byť spasení? Prečo potrebujeme byť spasení?

Ako nás Ježiš zachraňuje?

Prečo potrebujeme, aby za nás Ježiš úpenlivo prosil? Stačí na záchranu len to, aby sme uverili v Ježiša?

Prečo musel Ježiš zomrieť?

Aký úžitok môžeme mať z toho, že Ježiš za nás zomrel?

Ako môže byť Ježišova smrť „obeťou za mnohých“?

Prečo môžeme povedať, že Ježišova obeť bola zodpovedajúcim výkupným za hriech?

Čo je krst?

Ako a kedy by sa mal dať človek pokrstiť? Zmýva krst hriechy? Mali by sa krstiť novorodenci?

„Raz spasený, navždy spasený“ – čo o tom hovorí Biblia?

Odpoveď na túto otázku nájdeme v Ježišovom podobenstve o viniči a jeho výhonkoch.

Čo je znovuzrodenie?

Musí sa niekto „narodiť znovu“, aby mohol byť kresťanom?

Hriech a odpustenie

Čo bol prvotný hriech?

Adam a Eva neposlúchli Boha, a tak sa stali hriešnymi. Túto hriešnosť zdedili všetci ich potomkovia, podobne ako keď deti zdedia po rodičoch genetickú poruchu.

Čo je hriech?

Sú niektoré hriechy väčšie než iné?

Čo znamená odpustiť?

Dozviete sa päť rád založených na Biblii, ktoré vám pomôžu odpustiť druhým.

Odpustí mi Boh?

Prečítajte si, čo hovorí Biblia o tom, ako môžeme získať Božie odpustenie.

Môže Biblia pomôcť ľuďom, ktorých trápia pocity viny?

Prílišné pocity viny môžu ochromovať. Prečítajte si, aké tri kroky môžu človeku pomôcť ísť ďalej.

Učí Biblia o siedmich smrteľných hriechoch?

Odkiaľ pochádza tento výraz? A aký je rozdiel medzi hriechom, ktorý spôsobuje smrť, a tým, ktorý smrť nespôsobuje?

Čo je neodpustiteľný hriech?

Ako môže človek vedieť, či nespáchal neodpustiteľný hriech?

Ako sa má chápať zákon „oko za oko“?

Povzbudzuje zákon „oko za oko“ k tomu, aby sme vzali zákon do vlastných rúk?

Čo hovorí Biblia o alkohole? Je pitie alkoholu hriech?

Biblia sa zmieňuje aj o pozitívnych účinkoch vína a iných alkoholických nápojov.

Je fajčenie hriech?

Ako je možné zistiť odpoveď na túto otázku, keď v Biblii sa o fajčení priamo nepíše?

Je hriechom hrať hazardné hry?

V Biblii sa hranie hazardných hier podrobne nerozoberá. Ako sa dá zistiť Boží názor na takéto konanie?

Náboženské zvyky

Čo sa v Biblii píše o desiatkoch?

Možno vás prekvapí, že všeobecne rozšírené názory nie sú v súlade s tým, čo sa píše v Biblii.

Máme mať nábožnú úctu k obrazom a sochám?

Ako sa Boh pozerá na používanie obrazov a sôch pri uctievaní?

Mali by kresťania dodržiavať sabat?

Ak nie, prečo sa potom v Biblii o sabate píše ako o večnej zmluve?

Čo sa píše v Biblii o hovorení jazykmi?

Je hovorenie jazykmi znakom pravých kresťanov?

Čo hovorí Biblia o pôste?

V akých situáciách sa postili ľudia v biblických časoch? Mali by sa postiť kresťania?

Čo hovorí Biblia o dávaní darov?

Kedy sa naše dary páčia Bohu?

Čo je Desatoro?

Komu bolo dané? Musia sa ním riadiť aj kresťania?