Prejsť na článok

Božie Kráľovstvo

Čo je Božie Kráľovstvo?

Prečítajte si, prečo je Božia vláda nadradená všetkým ostatným vládam.

Je Božie Kráľovstvo v našom srdci?

Čo sa tým myslí, keď sa v Biblii píše „Božie Kráľovstvo je vo vás“?

Čo dosiahne Božie Kráľovstvo?

Prečítajte si, čo môžete čakať, keď bude nad zemou vládnuť Božia vláda.

Čím je podľa Biblie významný rok 1914? Z čoho sa to dá vyvodiť?

Proroctvo o „siedmich časoch“ zo 4. kapitoly Daniela poukazuje na významnú zmenu, ktorá sa dotýka ľudských vlád.

Mier na zemi – z akého zdroja?

Prečítajte si o Božom sľube, že zásluhou Božieho Kráľovstva nastane na zemi mier a pokoj.

Čo sú „kľúče od nebeského kráľovstva“?

Čo mali tieto kľúče „odomknúť“ a komu? Kto ich mal použiť?