Prejsť na článok

Boh

Kto je Boh?

Existuje Boh?

Biblia poskytuje päť presvedčivých dôkazov, že áno.

Je Boh neosobnou silou?

V Biblii sa píše, že Boh vytvoril všetko. Ale zaujíma sa o nás?

Je Boh všadeprítomný?

Je Boh všade a vo všetkom? Ak nie a sídli na konkrétnom mieste, ako môže stáť pri nás, keď to potrebujeme? Pozrite si biblickú odpoveď.

Býva Boh na nejakom konkrétnom mieste?

Čo sa v Biblii píše o tom, kde býva Boh? Býva tam aj Ježiš?

Videl niekto Boha?

Protirečí si Biblia, keď na jednom mieste uvádza, že „nikto nikdy nevidel Boha“, a na inom, že Mojžiš „uvidel Boha Izraela“?

Je náuka o Trojici v Biblii?

Veľa náboženstiev učí, že Boh je Trojica. Učí to aj Biblia?

Je Mária Božia Matka?

Na túto otázku dáva jasnú odpoveď Sväté Písmo i dejiny kresťanstva.

Mení Boh svoje názory?

Protirečí si Biblia, keď sa na jednom mieste o Bohu píše, že sa nemení, a na inom zasa, že niečo ľutuje alebo že zmenil svoje rozhodnutie?

Čo je svätý duch?

V Biblii je svätý duch opísaný ako Božie „ruky“. A je na to dobrý dôvod.

Božie meno

Má Boh meno?

V mnohých prekladoch Biblie sa uvádza Božie meno. Mali by sme ho používať?

Je Božie meno Ježiš?

Ježiš sa nikdy neoznačil za Všemohúceho Boha. Prečo?

Kto je Jehova?

Je to Boh Židov alebo Boh všetkých ľudí?

Koľko mien má Boh?

Niektorí ľudia si myslia, že nezáleží na tom, či Boha voláme „Alah“, „El Šaddaj“, „Jehova-jireh“, „Alfa a Omega“ alebo nejako inak. Zaujímalo by vás, čo si o tom myslí on sám?

Kto alebo čo je „Alfa a Omega“?

Prečo je toto označenie výstižné?

Božia vôľa

Čo chce Boh odo mňa?

Mali by ste čakať, že vám Boh dá nejaké znamenie alebo že vám zázračne ukáže, aká je jeho vôľa? Pozrite sa, ako na to odpovedá Biblia.

Čo sa v Biblii píše o slobodnej vôli? Neriadi všetko Boh?

Mnohí si myslia, že všetko v ich živote je predurčené osudom. Majú naše rozhodnutia vplyv na to, či sa nám bude v živote dariť?

Ako si môžete vytvoriť blízky vzťah k Bohu?

Pozrite si sedem krokov, ktoré vám v tom pomôžu.

Môže za naše utrpenie Boh?

Trápenie môže postihnúť každého, dokonca aj ľudí, ktorí majú Božiu priazeň. Prečo?