Prejsť na článok

Môže mi Biblia pomôcť prekonať skľúčenosť?

Môže mi Biblia pomôcť prekonať skľúčenosť?

Odpoveď z Biblie

 Áno, môže. Z Biblie sa dozvedáme, že „Boh vie potešiť skľúčených“. (2. Korinťanom 7:6, Nový zákon v modernom jazyku) On je ten, kto nám môže najlepšie pomôcť.

Čo Boh poskytuje skľúčeným

  •   Silu. Boh „potešuje skľúčených“ nie tak, že by odstránil všetky ich problémy, ale tak, že vypočúva ich modlitby o silu zvládnuť ťažké situácie. (Filipanom 4:13) Ak aj vy pociťujete skľúčenosť, môžete mať istotu, že je ochotný a pripravený počúvať vás, lebo v Biblii sa píše: „Jehova je blízko tých, ktorí majú zlomené srdcia, a tých, ktorí sú zdrvení na duchu, zachraňuje.“ ​(Žalm 34:18) Boh môže počuť vaše volanie o pomoc dokonca aj vtedy, keď neviete, o čo sa vlastne máte modliť, a nedokážete svoje pocity vyjadriť slovami. (Rimanom 8:26, 27)

  •   Dobré príklady. Jeden z pisateľov biblickej knihy Žalmy sa modlil: „Až zo dna volám, Bože, na Teba.“ Tomuto žalmistovi pomáhalo bojovať s pocitmi skľúčenosti vedomie, že Boh je ochotný odpustiť ľuďom, ktorých trápia pocity viny. Povedal Bohu: „Ak počítať chceš naše hriechy, Pane, kto z nás obstojí pred Tebou? Avšak Ty ľuďom odpustenie dávaš, aby Ti v úcte slúžili.“ ​(Žalm 130:1, 3, 4, Kniha žalmov od K. Gábriša a M. Rúfusa)

  •   Nádej. Okrem toho, že nám Boh už teraz poskytuje útechu, sľubuje, že onedlho odstráni všetky problémy, ktoré ľudí trápia. Keď svoj sľub splní, „skoršie veci [vrátane skľučujúcich pocitov] sa nebudú pripomínať“. (Izaiáš 65:17)

 Poznámka: Hoci my Jehovovi svedkovia si ceníme pomoc, ktorú nám Boh poskytuje, v prípade ochorení, ako je klinická depresia, vyhľadávame aj odbornú pomoc. (Marek 2:17) Neodporúčame však žiadnu konkrétnu liečbu, lebo sme presvedčení, že v tejto veci sa každý musí rozhodnúť sám.