Prejsť na článok

Mali by sme podľa Biblie milovať sami seba?

Odpoveď z Biblie

Z Biblie vyplýva, že je dobré, dokonca nutné, aby sme mali v rozumnej miere radi sami seba. Znamená to napríklad starať sa o seba, mať zdravú sebaúctu a uvedomovať si vlastnú hodnotu. (Matúš 10:31) Biblia nás však nepovzbudzuje k sebectvu. Vedie nás len k tomu, aby sme mali na seba správny pohľad.

Koho by sme mali milovať najviac?

  1. V prvom rade by sme mali milovať Boha. V Biblii sa píše, že prvé, čiže najdôležitejšie prikázanie je: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom.“ ​(Marek 12:28–30; 5. Mojžišova 6:5)

  2. Druhé najdôležitejšie prikázanie je: „Budeš milovať svojho blížneho ako seba.“ ​(Marek 12:31; 3. Mojžišova 19:18)

  3. Aj keď sa v Biblii nenachádza výslovný príkaz, aby sme milovali sami seba, zo slov „budeš milovať svojho blížneho ako seba“ vyplýva, že mať v rozumnej miere rád sám seba a mať zdravú sebaúctu je normálne a prospešné.

Koho Ježiš miloval najviac?

Ježiš nám ukázal, ako mať vyrovnaný pohľad na lásku k Bohu, k iným ľuďom a k sebe. Svojim učeníkom povedal, aby napodobňovali jeho príklad. (Ján 13:34, 35)

  1. Ježiš miloval predovšetkým Boha Jehovu a robil hlavne to, čo si Boh prial. Povedal: „Aby poznal svet, že milujem Otca, robím práve tak, ako mi prikázal Otec.“ ​(Ján 14:31)

  2. Ježiš miloval aj ľudí. Vidno to z toho, že im pomáhal a dokonca za nich dal svoj život. (Matúš 20:28)

  3. Ježiš mal v rozumnej miere rád aj sám seba – našiel si čas na odpočinok, tešil sa z dobrého jedla a zo spoločnosti svojich nasledovníkov i ľudí, ktorí sa zaujímali o jeho učenie. (Marek 6:31, 32; Lukáš 5:29; Ján 2:1, 2; 12:2)

Oberie nás o šťastie a sebaúctu to, keď druhých milujeme viac ako seba?

Nie. Boli sme vytvorení na Boží obraz a Božou hlavnou vlastnosťou je nesebecká láska. (1. Mojžišova 1:27; 1. Jána 4:8) Sme teda vytvorení tak, aby sme milovali iných. Aj keď láska k sebe samému má v našom živote svoje miesto, najšťastnejší sme, keď v prvom rade milujeme Boha a snažíme sa robiť niečo dobré pre iných ľudí. V Biblii sa píše: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35)

Veľa ľudí si myslí, že budú šťastní vtedy, keď dokážu presadiť svoje záujmy na úkor druhých. Riadia sa zásadou „miluj seba samého, a nie svojho blížneho“. No prax ukazuje, že ľudia sú zdravší a šťastnejší, keď sa riadia múdrou radou z Biblie: „Nech nikto nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy druhého.“ ​(1. Korinťanom 10:24, Jeruzalemská Biblia)