Prejsť na článok

Kto bola Mária Magdaléna?

Odpoveď z Biblie

Mária Magdaléna bola verná nasledovníčka Ježiša Krista. Jej meno Magdaléna pravdepodobne pochádza z mesta Magdala (možno Magadan), ktoré ležalo blízko Galilejského mora. Mária tam možno niekedy žila.

Mária Magdaléna bola jednou z niekoľkých žien, ktoré cestovali s Ježišom a jeho učeníkmi a hmotne ich podporovali. (Lukáš 8:1–3) Na vlastné oči videla Ježišovu popravu a patrila k prvým ľuďom, ktorým sa Ježiš zjavil po svojom vzkriesení. (Marek 15:40; Ján 20:11–18)

 Bola Mária Magdaléna prostitútka?

Biblia nehovorí, že Mária Magdaléna bola prostitútka. Hovorí o nej len to, že Ježiš z nej vyhnal sedem démonov. (Lukáš 8:2)

Odkiaľ pochádza názor, že bola prostitútka? Stáročia po jej smrti sa rozšíril názor, že ide o tú istú ženu (pravdepodobne prostitútku), ktorá umyla Ježišovi nohy svojimi slzami a vysušila ich svojimi vlasmi. (Lukáš 7:36–38) V Biblii však nie je žiadny podklad na takýto záver.

 Bola Mária Magdaléna „apoštolka apoštolov“?

Nebola. Katolícka cirkev Máriu nazýva „svätá Mária Magdaléna“ a tiež „apoštolka apoštolov“, lebo bola jednou z prvých, kto priniesol apoštolom správu o Ježišovom vzkriesení. (Ján 20:18) To z nej však nerobí apoštolku. Ani nikde v Písmach sa tak nenazýva. (Lukáš 6:12–16)

Biblia bola dokončená koncom prvého storočia nášho letopočtu. Až v šiestom storočí cirkev postavila Máriu Magdalénu na piedestál. A v spisoch z druhého a tretieho storočia, ktoré nie sú súčasťou biblického kánonu, sa o niektorých Ježišových apoštoloch uvádza, že žiarlili na Máriu. Takéto vymyslené príbehy sa nezakladajú na Písme.

 Bola Mária Magdaléna manželka Ježiša Krista?

Nebola. Z Biblie je jasné, že Ježiš zostal slobodný. *