Prejsť na článok

Prečo je toľko kresťanských denominácií?

Prečo je toľko kresťanských denominácií?

Odpoveď z Biblie

Ľudia na základe učenia Ježiša Krista vytvorili rôzne kresťanské denominácie. Biblia však ukazuje, že existuje iba jedna pravá forma kresťanstva. Zamyslime sa aspoň nad tromi dôvodmi, ktoré vedú k tomuto záveru.

  1. Ježiš povedal, že učí „pravdu“, a raní kresťania hovorili o svojom náboženstve ako o „pravde“. (Ján 8:32; 2. Petra 2:2; 2. Jána 4; 3. Jána 3) Z toho jasne vyplýva, že pokiaľ niekto učí náuky, ktoré sú v rozpore s Ježišovým učením, nemôže byť pravým kresťanom.

  2. Biblia učí, že kresťania by mali „všetci hovoriť súhlasne“. (1. Korinťanom 1:10) Ale mnohé kresťanské denominácie sa nevedia zhodnúť ani na takej základnej veci, akou je otázka, čo znamená byť kresťanom, a tak nie je možné, aby boli všetky pravé. (1. Petra 2:21)

  3. Ježiš predpovedal, že mnohí sa budú vyhlasovať za kresťanov, ale nebudú žiť v súlade s jeho prikázaniami, a že takých ľudí zavrhne. (Matúš 7:21–23; Lukáš 6:46) Povedal tiež, že mnohých zvedú náboženskí vodcovia, ktorí prekrútia pravé uctievanie, aby dosiahli svoje ciele. (Matúš 7:15) A že niektorým sa taká napodobenina kresťanstva bude v skutočnosti páčiť, lebo tam budú počuť to, čo chcú, a nie biblickú pravdu. (2. Timotejovi 4:3, 4)

V podobenstve o pšenici a burine Ježiš predpovedal veľké odpadnutie od pravého kresťanstva. (Matúš 13:24–30, 36–43) Počas dlhého obdobia malo byť ťažké rozoznať pravých kresťanov od falošných. Presne ako Ježiš predpovedal, po smrti apoštolov sa odpadlícke učenie veľmi šírilo. (Skutky 20:29, 30) Hoci odpadlícke smery sa môžu vzájomne líšiť, všetky tieto napodobeniny kresťanstva „sa odchýlili od pravdy“. (2. Timotejovi 2:18)

Ježiš predpovedal aj to, že rozdiel medzi pravým a falošným kresťanstvom sa nakoniec stane úplne zjavným. Došlo k tomu v období, v ktorom žijeme, v „závere systému vecí“. (Matúš 13:30, 39)