Prejsť na článok

O čom je kniha Zjavenie?

O čom je kniha Zjavenie?

Odpoveď z Biblie

 Grécky názov biblickej knihy Zjavenie je Apokalypsis (Apokalypsa). Toto slovo znamená „odhalenie, zjavenie, vyjavenie“. To naznačuje, že táto kniha odhaľuje skryté veci a zjavuje udalosti, ktoré sa mali odohrať dlho po jej napísaní. Mnohé z jej proroctiev sa ešte len majú splniť.

Stručný prehľad

Kľúč k pochopeniu knihy Zjavenie

  1.   Jej posolstvo je pozitívne a tých, ktorí slúžia Bohu, nemusí desiť. Hoci mnohí si spájajú slovo „apokalypsa“ s hrôzostrašnou pohromou, kniha Zjavenie sa začína aj končí slovami, že tí, ktorí čítajú jej slová, pochopia ich a zachovávajú, budú šťastní. (Zjavenie 1:3; 22:7)

  2.   Táto kniha je napísaná „v znameniach“, čiže symboloch, ktoré nemožno brať doslovne. (Zjavenie 1:1)

  3.   Mnohé mená a symboly sa v Biblii spomínajú už skôr.

  4.   Videnia sa týkajú „Pánovho dňa“, ktorý sa začal v roku 1914, keď bolo zriadené Božie Kráľovstvo a Ježiš začal vládnuť ako Kráľ. (Zjavenie 1:10) Preto hlavné splnenie knihy Zjavenie sa týka obdobia, v ktorom žijeme.

  5.   O knihe Zjavenie platí to isté, čo o iných častiach Biblie. Aby sme ju pochopili, potrebujeme múdrosť od Boha a pomoc tých, ktorí jej už rozumejú. (Skutky 8:26–39; Jakub 1:5)