Prejsť na článok

Kde vzal Kain manželku?

Kde vzal Kain manželku?

Odpoveď z Biblie

Kain, najstarší potomok prvého ľudského páru, sa oženil s jednou zo svojich sestier alebo s nejakou inou blízkou príbuznou. Tento záver sa dá odvodiť z informácií, ktoré v Biblii nachádzame o Kainovi a jeho rodine.

Čo vieme o Kainovi a jeho rodine

  • Všetci ľudia sú potomkami Adama a Evy. Boh „vytvoril z jedného [človeka, Adama] každý ľudský národ, aby bývali na celom zemskom povrchu“. (Skutky 17:26) Adamova manželka Eva sa stala „matkou všetkých živých“. (1. Mojžišova 3:20) Z toho vyplýva, že Kain sa musel oženiť s niektorou zo svojich sestier alebo neterí.

  • Kain a jeho brat Ábel boli prví z mnohých potomkov, ktorí sa Adamovi a Eve narodili. (1. Mojžišova 4:1, 2) Keď sa Kain za vraždu svojho brata musel stať vyhnancom, sťažoval sa: „Ktokoľvek ma stretne, môže ma zabiť.“ ​(1. Mojžišova 4:14, Jeruzalemská Biblia) Koho sa Kain bál? V Biblii sa píše, že Adam „sa stal otcom synov a dcér“. (1. Mojžišova 5:4) Kain sa zjavne obával, že niektorí z Adamových a Eviných potomkov by sa ho mohli pokúsiť zabiť.

  • Na začiatku ľudských dejín nebolo manželstvo medzi príbuznými ničím zvláštnym. Napríklad Abrahám, človek, ktorý bol Bohu verný, si za manželku vzal svoju nevlastnú sestru. (1. Mojžišova 20:12) Takéto manželstvá medzi blízkymi príbuznými boli zakázané až v mojžišovskom Zákone, a to mnoho storočí po Kainovi. (3. Mojžišova 18:9, 12, 13) Na rozdiel od súčasnosti hrozilo v tom čase pravdepodobne menšie riziko, že rodičom, ktorí boli príbuzní, sa narodia deti s vrodenými chybami.

  • Biblická správa o Adamovi, Eve a ich potomkoch je presný historický záznam. Podrobný rodokmeň siahajúci až k Adamovi sa nenachádza iba v 1. Mojžišovej, ale aj v spisoch historikov, ako boli Ezdráš a Lukáš. (1. Mojžišova 5:3–5; 1. Paralipomenon 1:1–4; Lukáš 3:38) Biblickí pisatelia považovali príbeh o Kainovi za historický fakt. (Hebrejom 11:4; 1. Jána 3:12; Júda 11)