Prejsť na článok

Kde prebýva Diabol?

Kde prebýva Diabol?

Odpoveď z Biblie

Keďže Diabol je duchovná bytosť, žije v ríši, ktorá je našim očiam neviditeľná. No nie je ňou ohnivé peklo, kde by mučil ľudí, ako je to nakreslené na sprievodnom obrázku.

„Na nebi sa strhol boj“

Istý čas mal Satan Diabol v duchovnej ríši voľnosť pohybu, dokonca mohol spolu s vernými anjelmi predstúpiť priamo pred Boha. (Jób 1:6) Ale v Biblii bolo predpovedané, že „na nebi sa strhne boj“, po ktorom bude Satan vykázaný z neba a bude „zvrhnutý na zem“. (Zjavenie 12:7–9, Slovenský ekumenický preklad) Z biblickej chronológie i z udalostí vo svete vyplýva, že tento boj už prebehol. Diabol sa teraz môže pohybovať len v okolí zeme.

Znamená to, že Diabol prebýva na nejakom konkrétnom mieste na našej planéte? Napríklad o starovekom meste Pergamon čítame, že tam bol „Satanov trón“ a že tam „býval Satan“. (Zjavenie 2:13) Tieto slová však podľa všetkého poukazujú na to, že v tom meste bolo veľmi rozšírené modlárstvo, za ktorým stál Satan. Podľa Biblie Diabol vládne nad „všetkými kráľovstvami celej obývanej zeme“. Preto nemôže prebývať na jednom konkrétnom mieste na zemi. Pohybuje sa v okolí celej zeme. (Lukáš 4:5, 6)