Prejsť na článok

Mal Ježiš po vzkriesení hmotné telo alebo duchovné?

Mal Ježiš po vzkriesení hmotné telo alebo duchovné?

Odpoveď z Biblie

V Biblii sa píše, že Ježiš „bol usmrtený v tele, ale oživený [vzkriesený] v duchu“. (1. Petra 3:18; Skutky 13:34; 1. Korinťanom 15:45; 2. Korinťanom 5:16)

Z toho, čo sám Ježiš povedal, vyplynulo, že nebude vzkriesený vo svojom hmotnom tele. Povedal, že dá svoje „telo za život sveta“, čiže ako výkupné za ľudstvo. (Ján 6:51; Matúš 20:28) Ak by si Ježiš pri vzkriesení vzal svoje telo späť, potom by výkupnú obeť anuloval. To sa však určite nestalo, lebo ako sa píše v Biblii, Ježiš obetoval svoje telo a krv „raz navždy“. (Hebrejom 9:11, 12)

Ako mohli učeníci vidieť Ježiša, ak nebol vzkriesený v hmotnom tele?

  • Duchovní tvorovia majú schopnosť zhmotniť sa. Napríklad anjeli, ktorí sa v minulosti zhmotňovali, spolu s ľuďmi jedli a pili. (1. Mojžišova 18:1–8; 19:1–3) No stále boli duchovnými tvormi a hmotný svet mohli kedykoľvek opustiť. (Sudcovia 13:15–21)

  • Ježiš sa po svojom vzkriesení tiež zhmotnil, takže dočasne mal hmotné telo tak ako v minulosti anjeli. No keďže už bol duchovnou bytosťou, mohol sa zjaviť a potom náhle zmiznúť. (Lukáš 24:31; Ján 20:19, 26) Telo, do ktorého sa zhmotnil, nebolo vždy rovnaké. Preto ho dokonca aj jeho blízki priatelia spoznali iba na základe toho, čo povedal alebo urobil. (Lukáš 24:30, 31, 35; Ján 20:14–16; 21:6, 7)

  • Keď sa Ježiš zjavil apoštolovi Tomášovi, zhmotnil sa do tela, na ktorom boli stopy po ranách. Urobil to preto, aby posilnil Tomášovu vieru, lebo Tomáš pochyboval o jeho vzkriesení. (Ján 20:24–29)