Prejsť na článok

Jehovovi svedkovia

Výber jazyka slovenčina

Prečo je Ježiš označovaný za Božieho Syna?

Prečo je Ježiš označovaný za Božieho Syna?

Odpoveď z Biblie

Boh nemá v doslovnom zmysle manželku, s ktorou by mal deti. Je však Stvoriteľom všetkého živého. (Zjavenie 4:11) Preto je Adam, prvý človek, ktorého Boh stvoril, označený za „syna Božieho“. (Lukáš 3:38) Biblia učí, že aj Ježiša stvoril Boh. Preto i on je nazvaný „Boží Syn“. (Ján 1:49)

Ježiša stvoril Boh skôr ako Adama. Apoštol Pavol o Ježišovi napísal: „On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený celého stvorenia.“ (Kolosanom 1:15) Ježiš žil už dávno predtým, ako sa narodil v stajni v Betleheme. V Biblii sa o ňom píše, že jeho „pôvod je od skorých čias, odo dní neurčitého času“. (Micheáš 5:2) Ježiš, Boží prvorodený Syn, bol predtým, ako sa narodil na zemi, duchovným tvorom v nebesiach. On sám povedal, že „zostúpil z neba“. (Ján 6:38; 8:23).