Prejsť na článok

Čo hovorí Biblia o alkohole? Je pitie alkoholu hriech?

Čo hovorí Biblia o alkohole? Je pitie alkoholu hriech?

Odpoveď z Biblie

Striedme pitie alkoholu nie je hriech. Biblia opisuje víno ako dar od Boha, ktorý prispieva k radosti zo života. (Žalm 104:14, 15; Kazateľ 3:13; 9:7) Píše sa v nej tiež, že víno môže mať liečivé účinky. (1. Timotejovi 5:23)

Z biblického záznamu sa dozvedáme, že keď bol Ježiš na zemi, pil víno. (Matúš 26:29; Lukáš 7:34) Na jednej svadobnej hostine zázračne premenil vodu na víno, čím štedro prispel k radosti svadobčanov. (Ján 2:1–10)

Riziká nadmerného pitia alkoholu

Aj keď sa Biblia o víne zmieňuje pozitívne, odsudzuje jeho nadmerné pitie a opilstvo. Teda kresťan, ktorý sa rozhodne piť alkohol, by pri tom mal prejavovať striedmosť. (1. Timotejovi 3:8; Títovi 2:2, 3) Biblia uvádza niekoľko dôvodov, prečo sa vyhýbať nadmernému pitiu alkoholu.

Čo je už priveľa?

Človek vypil priveľa vtedy, ak hrozí nebezpečenstvo, že ublíži sebe alebo druhým. Podľa Biblie nie je človek opitý, až keď bezvládne leží, ale už vtedy, keď javí známky dezorientácie, nedokáže chodiť rovno, stáva sa útočným a hádavým alebo zle artikuluje. (Jób 12:25; Žalm 107:27; Príslovia 23:29, 30, 33) Dokonca aj tí, čo sa neopíjajú, môžu byť „preťažení... prílišným pitím“ a budú musieť znášať následky takého konania. (Lukáš 21:34, 35)

Úplná abstinencia

Biblia hovorí aj o situáciách, v ktorých by kresťania vôbec nemali piť alkohol:

  • Ak by to mohlo iných pohoršiť. (Rimanom 14:21, Katolícky preklad)

  • Ak sa pitím alkoholu porušuje zákon. (Rimanom 13:1)

  • Ak človek nedokáže ustriehnuť množstvo alkoholu, ktoré vypije. Ľudia, ktorí prepadli alkoholizmu alebo sa opíjajú, musia byť ochotní urobiť veľmi rázne opatrenia. (Matúš 5:29, 30)