Prejsť na článok

Je Božie Kráľovstvo v našom srdci?

Je Božie Kráľovstvo v našom srdci?

Odpoveď z Biblie

Nie, Božie Kráľovstvo nie je len niečo v srdci kresťanov. * Biblia ukazuje, kde sa toto Kráľovstvo nachádza, keď ho opisuje ako „nebeské kráľovstvo“. (Matúš 4:17) Z Biblie sa tiež dozvedáme, že je to skutočná vláda, ktorá vládne z neba. Pouvažujte o tom, ako to potvrdzujú nasledujúce biblické texty.

Biblia neučí, že by Božie Kráľovstvo bolo v našom srdci, teda že by vládlo cez naše srdce. Píše sa v nej však, že „slovo o Kráľovstve“ alebo „dobré posolstvo o kráľovstve“ môže naše srdcia ovplyvniť – a aj by malo. (Matúš 13:19; 24:14)

Čo znamenajú slová „Kráľovstvo Božie je vo vás“?

Zmätok v tom, kde je Božie Kráľovstvo, niekedy vyvoláva znenie slov z Lukáša 17:21 v niektorých prekladoch Biblie. Napríklad v Preklade Štefana Porúbčana tento verš znie: „Kráľovstvo Božie je vo vás.“ No ak chceme tento biblický verš správne pochopiť, musíme sa zamyslieť nad kontextom.

Božie Kráľovstvo určite nebolo v nenávistných srdciach zatvrdilých Ježišových odporcov

Keď Ježiš povedal tieto slová, rozprával sa s farizejmi, skupinou náboženských vodcov, ktorí sa stavali proti nemu a stali sa spoluzodpovednými za jeho zabitie. (Matúš 12:14; Lukáš 17:20) Zdá sa vám logické, že by Kráľovstvo bolo v ich zatvrdilých srdciach? Sám Ježiš im povedal: „Vnútri ste plní pokrytectva a nezákonnosti.“ ​(Matúš 23:27, 28)

Iné preklady vyjadrujú Ježišove slová v Lukášovi 17:21 jasnejšie: „Božie kráľovstvo je medzi vami.“ ​(Slovenský ekumenický preklad, kurzíva od nás.) „Božie kráľovstvo je uprostred vás.“ ​(Preklad nového sveta) Kráľovstvo bolo „medzi“ farizejmi alebo „uprostred“ nich v tom zmysle, že Ježiš, ktorého Boh ustanovil za Kráľa nebeského Kráľovstva, stál priamo pred nimi. (Lukáš 1:32, 33)

^ 3. ods. Mnoho kresťanských náboženstiev učí, že Božie Kráľovstvo má človek vo svojom vnútri, v srdci. Napríklad v Spojených štátoch náboženská organizácia Južná baptistická konvencia vyhlásila, že Božie Kráľovstvo je okrem iného „Božia vláda v srdci a v živote jednotlivca“. Podobne pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe Ježiš Nazaretský napísal, že „Božie kráľovstvo prichádza cez počúvajúce srdce“.