Prejsť na článok

Je Božie meno Ježiš?

Je Božie meno Ježiš?

Odpoveď z Biblie

Ježiš o sebe hovoril ako o „Božom Synovi“. (Ján 10:36) Nikdy sa neoznačil za Všemohúceho Boha.

Okrem toho on sám sa modlil k Bohu. (Matúš 26:39) A keď učil svojich učeníkov modliť sa, povedal: „Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno.“ ​(Matúš 6:9)

Ježiš oznámil Božie meno, keď citoval dávno napísanú stať Písma. Povedal: „Počuj, ó, Izrael, Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.“ ​(Marek 12:29; 5. Mojžišova 6:4)