Prejsť na článok

Je Boh všadeprítomný?

Je Boh všadeprítomný?

Odpoveď z Biblie

Je pravda, že Boh vidí všetko a je schopný zasiahnuť kdekoľvek. (Príslovia 15:3; Hebrejom 4:13) No Biblia neučí, že Boh je všadeprítomný, teda že je prítomný na každom mieste v každej chvíli. Dozvedáme sa z nej, že Boh je osoba a má miesto, kde sídli. O Bohu Biblia učí toto:

  • Forma života: Boh je duchovná bytosť. (Ján 4:24) Pre ľudí je neviditeľný. (Ján 1:18) Vo videniach duchovnej sféry, ktoré sú zaznamenané v Biblii, je Boh vždy znázornený tak, že sa nachádza na konkrétnom mieste. Nikdy nie je opísaný tak, akoby bol všade a vo všetkom. (Izaiáš 6:1, 2; Zjavenie 4:2, 3, 8)

  • Sídlo: Boh sídli v duchovnej sfére, ktorá existuje oddelene od fyzického stvorenia. V tejto duchovnej sfére má Boh „svoje nebeské sídlo“. (1. Kráľov 8:30, Slovenský ekumenický preklad) Biblia sa zmieňuje o jednej udalosti, keď duchovné bytosti „vstúpili, aby zaujali svoje postavenie pred Jehovom“. * Z toho je zrejmé, že Boh má nejaké konkrétne miesto, kde sídli. (Jób 1:6)

Ak Boh nie je všadeprítomný, dokáže mi pomôcť, keď to budem potrebovať?

Áno. Boh sa o nás ako o jednotlivcov hlboko zaujíma. Aj keď žije v duchovnej sfére, všíma si všetkých, ktorí mu chcú svojím životom robiť radosť, a pomáha im. (1. Kráľov 8:39; 2. Paralipomenon 16:9) Všimnite si, ako sa Jehova stará o tých, ktorí ho uctievajú.

  • Keď sa modlíme: Jehova počúva naše modlitby hneď v tej chvíli, keď sa modlíme. (2. Paralipomenon 18:31)

  • Keď nás niečo trápi: „Jehova je blízko tých, ktorí majú zlomené srdcia, a tých, ktorí sú zdrvení na duchu, zachraňuje.“ ​(Žalm 34:18)

  • Keď potrebujeme radu: Jehova nám sľubuje: „Poučím ťa a ukážem ti cestu.“ ​(Žalm 32:8, Slovenský ekumenický preklad) Jehova to robí pomocou Biblie.

Bežné mylné predstavy

Mylná predstava: Boh je prítomný vo všetkom, čo vytvoril.

Skutočnosť: Boh nesídli ani na zemi, ani nikde inde v hmotnom vesmíre. (1. Kráľov 8:27) Je síce pravda, že hviezdy a aj ďalšie Božie diela „oznamujú Božiu slávu“. (Žalm 19:1) No Boh nebýva v hmotnom vesmíre, ktorý vytvoril, rovnako ako maliar nebýva v obraze, ktorý namaľoval. Výtvarné dielo nám však o umelcovi, ktorý ho vytvoril, veľa prezrádza. Podobne nám to, čo Boh vytvoril, veľa hovorí o jeho vlastnostiach, ako je sila, múdrosť a láska. (Rimanom 1:20)

Mylná predstava: Ak má Boh o všetkom vedieť a má mať možnosť do čohokoľvek zasiahnuť, musí byť všadeprítomný.

Skutočnosť: Boží svätý duch je sila, ktorá umožňuje Bohu čokoľvek urobiť. Pomocou svojho svätého ducha môže sledovať všetko, čo sa deje, a okamžite vykonať čokoľvek a kdekoľvek bez toho, aby bol osobne prítomný na danom mieste. (Žalm 139:7)

Mylná predstava: Žalme 139:8 je dôkaz, že Boh je všadeprítomný, pretože sa tam píše: „Keby som vystúpil na nebesia, tam si ty; keby som si postlal v hrobe, hľa, i tam si.“ ​(Žalm 139:8, Roháčkov preklad)

Skutočnosť: Tento biblický citát sa nezaoberá tým, kde sa Boh nachádza. Poeticky vyjadruje myšlienku, že nech sa nachádzame kdekoľvek na zemi, Boh nám dokáže pomôcť.

^ 3. ods. Jehova je Božie meno, ktoré nachádzame v Biblii.