Prejsť na článok

Môže mi Biblia pomôcť, keď mám finančné problémy a dlhy?

Odpoveď z Biblie

Áno, pri finančných problémoch a dlhoch môžu pomôcť tieto štyri biblické zásady.

  1. Plánujte si, koľko na čo miniete. „Plány usilovného vedú určite k výhode, ale každý, kto je unáhlený, smeruje k nedostatku.“ ​(Príslovia 21:5) Nekupujte niečo len preto, že je to v akcii. Urobte si finančný plán, čiže rozpočet, a potom sa ho držte.

  2. Vyhnite sa zbytočným dlhom. „Kto si požičiava, je sluhom tomu, kto dáva pôžičku.“ ​(Príslovia 22:7) Ak už ste zadlžený a nedokážete si plniť záväzky, snažte sa s veriteľmi dohodnúť na novom splátkovom kalendári. Buďte vytrvalý. Prejavte taký istý postoj, k akému človeka v podobnej situácii povzbudzujú Príslovia 6:1–5: „Choď, pokor sa a neodbytne naliehaj na svojho blížneho. Nedožič svojim očiam spánku.“ Ak pri prvom pokuse neuspejete, nevzdajte sa.

  3. Udržiavajte si správny pohľad na peniaze. „Závistlivec sa naháňa za majetkom, no netuší, že doľahne na neho bieda.“ ​(Príslovia 28:22, Slovenský ekumenický preklad) Keď sa v človeku rozvinie závisť a chamtivosť, môže to viesť nielen k tomu, že sa dostane do finančných problémov, ale aj k tomu, že duchovné záujmy pôjdu v jeho živote bokom.

  4. Buďte spokojný s tým, čo máte. „Ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní.“ ​(1. Timotejovi 6:8) Peniaze nie sú zárukou šťastia a spokojnosti. Sú ľudia, ktorí nemajú veľa peňazí, a predsa sú veľmi šťastní. Majú totiž milujúcu rodinu a priateľov, ako aj dobrý vzťah k Bohu. (Príslovia 15:17; 1. Petra 5:6, 7)