Prejsť na článok

Existuje Boh?

Existuje Boh?

Odpoveď z Biblie

 Áno. Biblia nás povzbudzuje, aby sme si posilňovali vieru v Boha, a to na základe „sily rozumu“ a s využitím našej „rozumovej schopnosti“, nie aby sme slepo verili tomu, čo sa tvrdí v náboženstvách. (Rimanom 12:1; 1. Jána 5:20) Pouvažujte o týchto argumentoch založených na Biblii:

  •   Vesmír, v ktorom je zjavný poriadok a v ktorom existuje život, poukazuje na to, že tu musí byť Stvoriteľ. V Biblii sa píše: „Každý dom postavil niekto, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.“ ​(Hebrejom 3:4) Je to jednoduchá logika. A veľa vzdelaných ľudí súhlasí s tým, že má silu. a

  •   My ľudia máme vrodenú túžbu spoznať, aký je zmysel života. Bez odpovedí na túto a podobné otázky cítime, že nám niečo chýba; nestačí nám uspokojiť len telesné potreby. V Biblii je táto vrodená túžba opísaná ako „duchovné potreby“. (Matúš 5:3) K nim patrí aj túžba poznať a uctievať Boha. (Zjavenie 4:11) Ak by Boh neexistoval, ako je možné, že máme duchovné potreby? A bol by milujúcim Stvoriteľom, keby nám ich neumožnil uspokojiť? (Matúš 4:4)

  •   V Biblii sú detailné proroctvá, ktoré boli zapísané stáročia vopred a splnili sa do písmena. Presnosť a detailnosť týchto proroctiev je silným dôvodom na vieru, že sú z nadľudského zdroja. (2. Petra 1:21)

  •   To, čo zapísali pisatelia Biblie, je v súlade s vedeckými poznatkami, hoci v tom čase boli rozšírené iné názory. Napríklad v staroveku mnohí ľudia verili, že zem je podopieraná nejakým zvieraťom, napríklad slonom, diviakom či volom. Naproti tomu v Biblii sa uvádza, že Boh „vešia zem na ničom“. (Jób 26:7) V Biblii sa správne opisuje aj tvar zeme – „kruh“. b (Izaiáš 40:22) Podľa mnohých najlogickejším vysvetlením toho, odkiaľ pisatelia Biblie mali také mimoriadne vedomosti, je, že ich dostali od Boha.

  •   Biblia dáva odpovede na mnoho závažných otázok, na ktoré keď človek nedostane uspokojivú odpoveď, môže ho to viesť k ateizmu. Napríklad: Ak nás Boh miluje a je všemohúci, prečo je vo svete toľko zla a trápenia? Prečo má náboženstvo na ľudí tak často zlý vplyv, nie dobrý? (Títovi 1:16)

a Napríklad nedávno zosnulý astronóm Allan Sandage raz o vesmíre povedal: „Považujem za dosť nepravdepodobné, že by taký poriadok vznikol z chaosu. Musí existovať nejaký zdroj tej organizovanosti. Hoci je Boh pre mňa záhadou, je vysvetlením zázraku existencie – toho, prečo je niečo, a nie nič.“

b Pôvodné hebrejské slovo preložené v Izaiášovi 40:22 ako „kruh“ možno preložiť aj slovom „guľa“. Preto sa v niektorých prekladoch, napríklad v Douay Version, objavuje slovo „zemeguľa“.