Prejsť na článok

Čo dosiahne Božie Kráľovstvo?

Čo dosiahne Božie Kráľovstvo?

Odpoveď z Biblie

Božie Kráľovstvo nahradí všetky ľudské vlády a bude vládnuť nad celou zemou. (Daniel 2:44; Zjavenie 16:14) Pod vládou Božieho Kráľovstva nastanú tieto zmeny:

  • Budú odstránení zlí, ktorí svojím sebectvom škodia nám všetkým. „Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí.“ ​(Príslovia 2:22)

  • Skončia sa všetky vojny. „[Boh] pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme.“ ​(Žalm 46:9)

  • Na zemi bude blahobyt a bezpečie. „Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí.“ ​(Micheáš 4:4; Slovenský ekumenický preklad)

  • Zem sa zmení na raj. „Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať.“ ​(Izaiáš 35:1; Evanjelický preklad)

  • Každý bude mať zmysluplnú a uspokojivú prácu. „[Boží] vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk. Nebudú sa lopotiť nadarmo.“ ​(Izaiáš 65:21–23)

  • Pominú sa choroby. „Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ ​(Izaiáš 33:24)

  • Ľudia už nebudú starnúť. „Jeho telo nech sa stane sviežejším ako za mlada; nech sa vráti do dní svojej mladistvej sily.“ ​(Jób 33:25)

  • Mŕtvi budú privedení k životu. „Všetci v pamätných hrobkách budú počuť [Ježišov] hlas a vyjdú.“ ​(Ján 5:28, 29)