Prejsť na článok

Čo je peklo? Je to miesto večných múk?

Čo je peklo? Je to miesto večných múk?

Odpoveď z Biblie

V niektorých prekladoch Biblie sa používa slovo „peklo“ ako preklad hebrejského slova „šeol“ a jeho gréckeho ekvivalentu „hádes“. (Žalm 16:10; Skutky 2:27) Tieto pôvodné slová sa vzťahujú na symbolické miesto, kde ľudia spia v smrti. Veľa ľudí verí, že existuje ohnivé peklo, ktoré vyzerá asi tak, ako je nakreslené na sprievodnom obrázku. Biblia však učí niečo iné.

  1. Tí, čo sú v pekle (šeole, hádese), si nič neuvedomujú ani nemôžu cítiť bolesť. „Mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič... Nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole.“ ​(Kazateľ 9:5, 10)

  2. Do pekla idú aj dobrí ľudia. Bohabojní muži Jakob a Jób očakávali, že tam pôjdu. (1. Mojžišova 37:35; Jób 14:13)

  3. Trestom za hriech je smrť, nie muky v pekelnom ohni. „Kto zomrel, je zbavený hriechu.“ ​(Rimanom 6:7)

  4. Večné muky by boli v rozpore s Božím zmyslom pre právo. (5. Mojžišova 32:4) Keď prvý človek Adam zhrešil, Boh mu povedal: „Si prach a do prachu sa vrátiš.“ ​(1. Mojžišova 3:19) Teda trestom malo byť to, že prestane existovať. Keby Boh potrestal Adama uvrhnutím do ohnivého pekla, znamenalo by to, že mu klamal.

  5. Bohu ani nenapadlo, že by ľudí po smrti večne mučil. Myšlienka, že by trestal ľudí v pekelnom ohni, je v rozpore s biblickým učením, že „Boh je láska“. (1. Jána 4:8; Jeremiáš 7:31)