Prejsť na článok

Čo hovorí Biblia o pandémiách?

Čo hovorí Biblia o pandémiách?

Odpoveď z Biblie

 Biblia predpovedala, že v posledných dňoch budú rôzne epidémie. K tomu patria aj pandémie. (Lukáš 21:11) No tieto epidémie nie sú trestom od Boha. Naopak, Boh prostredníctvom svojho Kráľovstva čoskoro odstráni všetky zdravotné problémy vrátane pandémií.

 Sú v Biblii predpovede o pandémiách?

 V Biblii nie sú predpovede o konkrétnych pandémiách alebo o chorobách, ako sú napríklad COVID-19, AIDS či španielska chrípka. Ale sú v nej proroctvá o tom, že budú „epidémie“ a „smrteľné choroby“. (Lukáš 21:11; Zjavenie 6:8) Mali byť súčasťou „posledných dní“, o ktorých Biblia hovorí aj ako o „závere tohto usporiadania sveta“. (2. Timotejovi 3:1; Matúš 24:3)

 Trestal Boh ľudí v minulosti chorobami?

 V Biblii sa píše o niekoľkých prípadoch, keď Boh potrestal ľudí nejakou chorobou. Napríklad niektorých ľudí postihol malomocenstvom. (4. Mojžišova 12:1–16; 2. Kráľov 5:20–27; 2. Kroník 26:16–21) Neboli to však pandémie, pri ktorých by trpeli nevinní. V týchto konkrétnych prípadoch išlo o jednotlivcov, ktorých Boh potrestal, pretože sa proti nemu vzbúrili.

 Sú dnešné pandémie trestom od Boha?

 Niektorí ľudia si myslia, že pandémie a rôzne choroby sú trestom od Boha. Ale nie je to tak. Prečo si tým môžeme byť istí?

 V Biblii sa píše, že aj niektorí verní Boží služobníci trpeli chorobami. Napríklad o Timotejovi sa v nej píše, že mal zdravotné problémy. (1. Timotejovi 5:23) Ale v Biblii sa nehovorí, že to bolo preto, že stratil Božiu priazeň. Podobne aj dnes môžu mať ľudia, ktorí slúžia Bohu, zdravotné problémy alebo sa môžu nakaziť nejakou chorobou. Často je to len preto, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. (Kazateľ 9:11)

 V Biblii sa síce píše, že Boh potrestá zlých ľudí, no ten čas ešte neprišiel. Doba, v ktorej žijeme, je v Biblii opísaná ako „deň záchrany“. (2. Korinťanom 6:2) Je to obdobie, keď Boh s láskou povzbudzuje ľudí, aby si k nemu vytvorili vzťah a boli zachránení. Ako to robí? Postaral sa napríklad o to, aby sa po celom svete zvestovala pozitívna správa – správa o tom, že príde Božie Kráľovstvo. (Matúš 24:14)

 Skončia sa raz pandémie?

 Áno. Podľa Biblie je blízko čas, keď už nikto nebude chorý. Keď zavládne Božie Kráľovstvo, Boh odstráni všetky choroby. (Izaiáš 33:24; 35:5, 6) Utrpenie, bolesť a smrť bude navždy minulosťou. (Zjavenie 21:4) Boh dokonca vzkriesi tých, ktorí zomreli. Budú žiť tu na zemi v dokonalých podmienkach. (Žalm 37:29; Skutky 24:15)

 Biblické verše týkajúce sa chorôb

 Matúš 4:23: „Ježiš prechádzal celou Galileou, vyučoval v synagógach, zvestoval dobrú správu o Kráľovstve a uzdravoval ľudí s najrôznejšími chorobami a ťažkosťami.“

 Význam: Zázraky, ktoré robil Ježiš, boli malou ukážkou toho, čo už čoskoro urobí Božie Kráľovstvo pre všetkých ľudí.

 Lukáš 21:11: „Budú... epidémie.“

 Význam: Choroby, ktoré sa dnes rýchlo šíria, sú časťou znamenia posledných dní.

 Zjavenie 6:8: „A uvidel som mŕtvolne bledého koňa. Ten, ktorý na ňom sedel, sa volal Smrť. A hneď za ním šiel Hrob. Dostali moc... aby zabíjali... smrteľnou chorobou.“

 Význam: Proroctvo o štyroch apokalyptických jazdcoch ukazuje, že v našich časoch budú pandémie.