Prejsť na článok

Je deň našej smrti vopred určený?

Je deň našej smrti vopred určený?

Odpoveď z Biblie

Nie. To, kedy zomrieme, nie je vopred určené. Biblia nepodporuje myšlienku, že každý má predurčený osud vrátane dňa svojej smrti. Píše sa v nej, že smrť často býva následkom „nepredvídanej udalosti“. (Kazateľ 9:11)

Prečo sa v Biblii píše, že je „čas zomrieť“?

Táto myšlienka sa nachádza v Kazateľovi 3:2. Píše sa tam, že „je čas narodiť sa a čas zomrieť, čas sadiť a čas vytŕhať zasadené“. (Ekumenický preklad) No z kontextu tohto verša vyplýva, že sa tu hovorí o opakujúcich sa situáciách a javoch, ktoré sú v živote bežné. (Kazateľ 3:1–8) Tak ako Boh neurčuje, kedy bude roľník sadiť, neurčuje ani deň našej smrti. Hlavným posolstvom tejto biblickej pasáže je: nemali by sme dovoliť, aby nás bežné veci natoľko zamestnali, že by sme zabudli na svojho Stvoriteľa. (Kazateľ 3:11; 12:1, 13)

Dĺžku svojho života môžeme ovplyvniť

Hoci život je dnes veľmi neistý, často je možné predĺžiť si ho, ak sa múdro rozhodujeme. V Biblii čítame: „Zákon múdreho je zdrojom života, aby odvrátil človeka od osídiel smrti.“ ​(Príslovia 13:14) V tomto duchu boli Izraeliti nabádaní, aby poslúchali Božie prikázania, lebo potom budú „dlho žiť“. (5. Mojžišova 6:2, Evanjelický preklad) Na druhej strane život si môžeme skrátiť, ak konáme nesprávne, ľahkovážne či nerozumne. (Kazateľ 7:17)

No bez ohľadu na to, ako rozumne konáme a ako veľmi si dávame pozor, nie je v našich silách uniknúť smrti. (Rimanom 5:12) Dobrá správa je, že raz sa to zmení. Boh dal totiž do Biblie zapísať sľub, že príde čas, keď „smrti už viac nebude“. (Zjavenie 21:4)