Prejsť na článok

Je Boh neosobnou silou?

Odpoveď z Biblie

Boh má neprekonateľnú moc a uplatňuje ju v celom vesmíre. V súvislosti so stvorením nespočetných miliárd hviezd sa v Biblii o Bohu píše: „Zodvihnite vysoko oči a hľaďte. Kto stvoril tieto veci? Je to Ten, ktorý vyvádza ich vojsko podľa počtu, všetky ich dokonca nazýva podľa mena. Pre hojnosť dynamickej energie a pretože je aj silný v moci, ani jedna z nich nechýba.“ ​(Izaiáš 40:25, 26)

Neznamená to však, že Boh je neosobnou, hoci mocnou silou. V Biblii sa uvádza, že má city, dokáže cítiť napríklad lásku či nenávisť. (Žalm 11:5; Ján 3:16) Dozvedáme sa z nej aj to, že na Božie city pôsobí, čo robíme my ľudia. (Žalm 78:40, 41)