Prejsť na článok

Je v Biblii presný záznam o Ježišovom živote?

Je v Biblii presný záznam o Ježišovom živote?

Odpoveď z Biblie

Lukáš, jeden z pisateľov Biblie, v súvislosti so svojou správou o Ježišovom živote napísal: „Od začiatku som všetko presne sledoval.“ ​(Lukáš 1:3)

Niektorí tvrdia, že záznam o Ježišovom živote v evanjeliách – spisoch Ježišových súčasníkov Matúša, Marka, Lukáša a Jána – bol zhruba vo štvrtom storočí zmenený.

Ale je také tvrdenie opodstatnené? Začiatkom 20. storočia sa v Egypte našiel vzácny fragment Jánovho evanjelia. Je známy pod názvom Rylandsov papyrus 457 (P52) a je uložený v Knižnici Johna Rylandsa v Manchestri v Anglicku. Obsahuje časť, ktorá sa v dnešnej Biblii nachádza v Jánovi 18:31–33, 37, 38.

Je to najstarší známy zlomok rukopisu Kresťanských gréckych Písiem. Podľa mnohých odborníkov bol napísaný okolo roku 125 n. l., teda iba asi dvadsaťpäť rokov po napísaní originálu. Text tohto fragmentu sa takmer presne zhoduje s textom neskorších rukopisov.