Prejsť na článok

Čo sa v Biblii píše o transfúzii krvi?

Čo sa v Biblii píše o transfúzii krvi?

Odpoveď z Biblie

V Biblii je zakázané prijímať krv. Preto by sme ju nemali prijímať žiadnym spôsobom, ani v jedle, ani formou transfúzie. To sa vzťahuje tak na celú krv, ako aj na jej hlavné zložky. Pouvažujte nad nasledujúcimi biblickými textami.

  • 1. Mojžišova 9:4. Po potope Boh povedal Noachovi (Noemovi) a jeho rodine, že svoju stravu môžu obohatiť o mäso zvierat, ale zakázal im jesť krv. Zákaz znel: „Iba telo s jeho dušou – jeho krvou – nesmiete jesť.“ Tento zákaz platí pre všetkých ľudí, lebo všetci sme Noachovými potomkami.

  • 3. Mojžišova 17:14. „Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený.“ ​(Slovenský ekumenický preklad) Boh sa pozerá na krv ako na symbol života, niečo, čo patrí jemu. Hoci tento zákon bol daný len izraelskému národu, vidíme z neho, nakoľko vážne Boh berie zákaz jesť krv.

  • Skutky 15:20. Kresťanom Boh prikázal, „aby sa zdržiavali... krvi,“ čím vlastne zopakoval zákaz daný Noachovi. Dejiny potvrdzujú, že prví kresťania odmietali jesť krv a nechceli ju používať ani na liečebné účely.

Prečo nám Boh prikazuje zdržiavať sa krvi?

Krvné transfúzie nesú so sebou značné zdravotné riziká. No Boh nám prikazuje zdržiavať sa krvi z oveľa dôležitejšieho dôvodu. To, čo krv predstavuje, je totiž v jeho očiach sväté. (3. Mojžišova 17:11; Kolosanom 1:20)