Prejsť na článok

Je Biblia určená len jednej rase či národu?

Je Biblia určená len jednej rase či národu?

Odpoveď z Biblie

Všetci muži, prostredníctvom ktorých dal Boh zapísať Bibliu, boli z Ázie a boli Židia. Biblia však nevyvyšuje jednu rasu či národ nad ostatné. Naopak, píše sa v nej: „Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť.“ ​(Skutky 10:34, 35)