Prejsť na článok

Je Biblia výtvorom ľudskej múdrosti?

Odpoveď z Biblie

 Biblia, označovaná aj ako Sväté Písmo, naozaj obsahuje veľa múdrych výrokov. No všimnite si, čo o sebe táto kniha tvrdí: „Celé Písmo je inšpirované Bohom.“ ​(2. Timotejovi 3:16) Je veľa argumentov, ktoré toto tvrdenie podporujú. Zamyslite sa nad niektorými.

  •   Nikomu sa nikdy nepodarilo dokázať tvrdenie, že Biblia je historicky nepresná.

  •   Pisatelia Biblie boli čestní muži, čo sa odrazilo aj v ich spisoch. Ich otvorenosť pridáva ich spisom na hodnovernosti.

  •   Biblia má jednu ústrednú tému: obhájenie Božieho práva vládnuť nad ľuďmi a splnenie Božieho predsavzatia prostredníctvom nebeského Kráľovstva.

  •   Hoci bola dopísaná pred mnohými stáročiami, neobsahuje nevedecké názory, ktoré boli v staroveku vo všeobecnosti prijímané.

  •   Overené historické dôkazy potvrdzujú, že biblické proroctvá, čiže predpovede, sa splnili.