Prejsť na článok

Čo hovorí Biblia o kremácii?

Odpoveď z Biblie

V Biblii nie sú ku kremácii žiadne konkrétne pokyny a nepíše sa v nej ani to, či je vhodnejšie telá zosnulých spopolniť alebo pochovať do zeme.

No v Biblii sú záznamy o tom, že niektorí verní Boží služobníci svojich drahých zomrelých pochovali. Napríklad Abrahám sa veľmi usiloval získať pohrebné miesto pre svoju manželku Sáru. (1. Mojžišova 23:2–20; 49:29–32)

A píše sa v nej aj o verných ctiteľoch Boha, ktorí telesné pozostatky mŕtvych spálili. Napríklad keď boli izraelský kráľ Saul a jeho traja synovia zabití v boji, ich telá zostali na nepriateľskom území a nepriatelia s nimi zaobchádzali neúctivo. Keď sa o tom dopočuli izraelskí bojovníci, vzali telo Saula a telá jeho synov, spálili ich a to, čo zostalo, pochovali. (1. Samuelova 31:8–13) Z Biblie vyplýva, že sa to považovalo za správne. (2. Samuelova 2:4–6)

Bežné mylné predstavy o kremácii

Mylná predstava: Spopolniť telo zosnulého je neúctivé.

Skutočnosť: Podľa Biblie sa človek, ktorý zomrie, vracia späť do prachu. Presne to sa stane, keď je mŕtve telo uložené do zeme a rozpadne sa. (1. Mojžišova 3:19) Kremácia tento proces len urýchli. Telo sa pri nej zmení na popol, čiže na prach.

Mylná predstava: V biblických časoch boli spálené len telá ľudí, ktorí nemali Božiu priazeň.

Skutočnosť: Je pravda, že telá niektorých ľudí, ktorí neboli verní Bohu, boli spálené. Tak to bolo napríklad v prípade Achana a jeho rodiny. (Jozua 7:25) No išlo skôr o výnimku ako o pravidlo. (5. Mojžišova 21:22, 23) Ako sme uviedli už skôr, po smrti boli spálené aj telá niektorých verných Božích služobníkov, akým bol napríklad syn kráľa Saula, Jonatán.

Mylná predstava: Boh nemôže vzkriesiť ľudí, ktorí boli spopolnení.

Skutočnosť: Boh je schopný vzkriesiť ľudí bez ohľadu na to, či boli pochovaní do zeme, spopolnení, utopili sa v mori alebo sa stali obeťou divých zvierat. (Zjavenie 20:13) Všemohúci Boh dokáže ľuďom, ktorých chce vzkriesiť, vytvoriť nové telo. (1. Korinťanom 15:35, 38)