Prejsť na článok

Čo hovorí Biblia o prírodných katastrofách?

Odpoveď z Biblie

Súčasné prírodné katastrofy nespôsobuje Boh a je mu veľmi ľúto ľudí, ktorí v ich dôsledku trpia. Vo svojom Slove sľubuje, že keď príde Božie Kráľovstvo, odstráni všetky príčiny utrpenia vrátane prírodných katastrof. Kým toto Kráľovstvo zavládne, Boh sa stará, aby ľudia, ktorých zasiahli prírodné pohromy, dostali potrebnú útechu. (2. Korinťanom 1:3)

 Prečo si môžeme byť istí, že prírodné katastrofy nie sú trestom od Boha?

V Biblii sa píše, že Boh Jehova niekedy použil prírodné sily na vykonanie svojho rozsudku. No prírodné katastrofy, ktoré postihujú ľudí dnes, sa od takýchto prípadov veľmi líšia.

  • Prírodné katastrofy zabíjajú a zraňujú dobrých aj zlých. No keď Boh v minulosti použil prírodné sily na vykonanie rozsudku, zahynuli len tí, ktorých posúdil ako zlých. Napríklad keď sa rozhodol zničiť staroveké mestá Sodomu a Gomoru, postaral sa, aby si dobrý človek Lót a jeho dve dcéry zachránili život. (1. Mojžišova 19:29, 30) Boh použil svoju schopnosť vidieť, akí sú ľudia vo svojom najhlbšom vnútri, a odstránil len skazených a zlých. (1. Mojžišova 18:23–32; 1. Samuelova 16:7)

  • Prírodné katastrofy udrú zvyčajne bez varovania. No keď Boh chcel pomocou prírodných síl zakročiť proti zlým ľuďom, vopred ich varoval. Tí, čo na to zareagovali, mohli prichádzajúcemu nešťastiu uniknúť. (1. Mojžišova 7:1–5; Matúš 24:38, 39)

  • Prírodné katastrofy sú do určitej miery spôsobené ľudskou činnosťou. Akou? Ničením prírodného prostredia a výstavbou v oblastiach, ktoré často postihujú zemetrasenia, záplavy a extrémy počasia. (Zjavenie 11:18) Boh za to nenesie žiadnu zodpovednosť. (Príslovia 19:3)

 Sú prírodné katastrofy znamením posledných dní?

Áno. Podľa biblických proroctiev má počas „záveru systému vecí“ alebo „posledných dní“, v ktorých práve žijeme, dochádzať k prírodným katastrofám. (Matúš 24:3; 2. Timotejovi 3:1) Ježiš predpovedal, že v tom čase má byť na zemi „nedostatok potravín a zemetrasenia na jednom mieste za druhým“. (Matúš 24:7) No už čoskoro Boh odstráni všetko, čo ľuďom spôsobuje bolesť a utrpenie, teda aj prírodné katastrofy. (Zjavenie 21:3, 4)

 Ako Boh pomáha tým, ktorých postihla nejaká prírodná katastrofa?

Jehovovi svedkovia poskytujú humanitárnu pomoc po hurikáne, ktorý zasiahol Portoriko

 Ako nám môže Biblia pomôcť pripraviť sa na prírodné katastrofy?

Biblia síce nie je návodom, ako sa pripraviť na katastrofy, no sú v nej zásady, ktoré nám v takej situácii môžu veľmi pomôcť. Uvádzame príklady:

  • Premyslite si, čo urobíte, keby došlo ku katastrofe. V Biblii sa píše: „Rozumný je ten, kto uvidel nešťastie a ide sa skryť.“ ​(Príslovia 22:3) Je múdre pripraviť si plán pre krízové situácie a mať zbalenú evakuačnú batožinu, s ktorou by ste v prípade nebezpečenstva mohli okamžite odísť z domu. Dohodnite si s rodinou aj miesto, kde by ste sa stretli, keby prišlo k nejakej katastrofe.

  • Život je cennejší ako majetok. V Biblii je realistické konštatovanie, že sme „si nič nepriniesli na svet a ani si nemôžeme nič odniesť“. (1. Timotejovi 6:7, 8) Musíme byť pripravení opustiť náš dom a majetok, aby sme unikli katastrofe. Pamätajte, že život je dôležitejší než akékoľvek hmotné veci. (Matúš 6:25)