Prejsť na článok

Čo hovorí Biblia o homosexualite?

Čo hovorí Biblia o homosexualite?

Odpoveď z Biblie

Boh stvoril ľudí s tým, že pohlavný styk majú mať len muž a žena, ktorí uzavreli manželstvo. (1. Mojžišova 1:27, 28; 3. Mojžišova 18:22; Príslovia 5:18, 19) Biblia odsudzuje sexuálne vzťahy medzi kýmkoľvek iným ako medzi manželom a manželkou a nerozlišuje, či ide o heterosexuálny alebo homosexuálny vzťah. (1. Korinťanom 6:18) Sexuálne vzťahy zahŕňajú nielen samotný pohlavný styk, ale aj petting, čiže hladenie intímnych častí tela, a orálny či análny sex.

Hoci v Biblii sú odsúdené homosexuálne vzťahy, neschvaľuje sa v nej homofóbia, teda nenávisť voči homosexuálom. Kresťania dostali pokyn: „Všetkým ľuďom prejavujte úctu.“ ​(1. Petra 2:17, Nový zákon v modernom jazyku)

Je homosexualita vrodená?

Biblia nehovorí o tom, či sú sklony k homosexualite vrodené, alebo nie. Pripúšťa však, že všetci máme vrodený sklon konať v rozpore s Božími nariadeniami. (Rimanom 7:21–25) Biblia jednoducho zakazuje homosexuálne vzťahy bez ohľadu na príčiny homosexuálnych túžob.

Ako sa páčiť Bohu napriek homosexuálnym túžbam.

V Biblii čítame: „Potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby.“ ​(Kolosanom 3:5, Nový zákon v modernom jazyku) Ak chcete potláčať zlé túžby, ktoré vedú k nesprávnemu konaniu, musíte dávať pozor na to, čím sa v mysli zaoberáte. Keď si pravidelne napĺňate svoju myseľ čistými myšlienkami, ľahšie potlačíte nesprávne túžby. (Filipanom 4:8; Jakub 1:14, 15) Hoci to spočiatku bude asi veľký boj, dá sa čakať, že časom to bude ľahšie. Boh sľubuje, že vám pomôže „obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania“. (Efezanom 4:22–24, Katolícky preklad)

Rovnaký boj musia viesť milióny tých, ktorí majú heterosexuálne túžby a chcú žiť podľa biblických noriem. Sú to napríklad slobodní, ktorí majú len malú nádej, že vstúpia do manželstva, ako aj tí, ktorých manželský partner nemôže mať pohlavný styk. Títo ľudia sa rozhodli potláčať svoje sexuálne túžby a nepodľahnúť nijakému pokušeniu. Napriek tomu dokážu byť šťastní. Rovnako to môže byť v prípade tých, ktorí majú homosexuálne sklony, ale úprimne sa chcú páčiť Bohu. (5. Mojžišova 30:19)