Prejsť na článok

Kto je antikrist?

Kto je antikrist?

Odpoveď z Biblie

Antikrist nie je len jedna osoba alebo organizácia, lebo v Biblii sa píše, že sa „mnohí stali antikristami“. (1. Jána 2:18) Výraz „antikrist“ má grécky pôvod a znamená „proti Kristovi alebo namiesto Krista“. Teda na koho sa toto označenie vzťahuje? Na každého, kto

Okrem toho, že v Biblii sa nazývajú antikristami jednotlivci, ktorí takto konajú, je to aj súhrnné označenie. (2. Jána 7) Antikrist sa prvý raz objavil v čase, keď žili apoštoli, a odvtedy je tu stále. V Biblii bol tento vývoj predpovedaný. (1. Jána 4:3)

Podľa čoho sa dajú antikristi rozoznať

  • Šíria nesprávne predstavy o Ježišovi. (Matúš 24:9, 11) Napríklad tí, ktorí učia náuku o Trojici alebo že Ježiš je Všemohúci Boh, tvrdia presný opak toho, čo hovoril Ježiš. Povedal: „Otec je väčší ako ja.“ ​(Ján 14:28)

  • Ignorujú to, čo Ježiš učil o Božom Kráľovstve. Napríklad niektorí náboženskí vodcovia hovoria, že Kristus vládne prostredníctvom ľudských vlád. No tento názor je v rozpore s Ježišovými slovami: „Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta.“ ​(Ján 18:36)

  • Síce hovoria, že Ježiš je ich Pán, ale neposlúchajú jeho príkazy, medzi ktoré patrí i príkaz zvestovať dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. (Matúš 28:19, 20; Lukáš 6:46; Skutky 10:42)