Prejsť na článok

Aký názor má Boh na interrupciu?

Odpoveď z Biblie

V Biblii sa síce píše o potrate, ale ani v jednom prípade nejde o úmyselné prerušenie tehotenstva. No Boží názor na interrupciu môžeme zistiť z biblických pasáží, ktoré vyjadrujú, ako sa Boh pozerá na ľudský život vrátane života nenarodených detí.

Život je dar od Boha. (1. Mojžišova 9:6; Žalm 36:9) Pre Boha má všetok život veľkú hodnotu – aj život detí, ktoré sa ešte len vyvíjajú v tele matky. Preto ak niekto úmyselne usmrtí nenarodené dieťa, rovná sa to vražde.

Boh dal Izraelitom napríklad takýto zákon: „V prípade, že by spolu zápasili muži a ublížia ťarchavej žene a jej deti vyjdú, ale neprihodí sa nijaká smrteľná nehoda, bezpodmienečne mu má byť uložené odškodné podľa toho, čo naňho vloží majiteľ tej ženy; a dá to prostredníctvom sudcov. Ale keby sa stala smrteľná nehoda, tak dáš dušu za dušu.“ ​(2. Mojžišova 21:22, 23) *

 Kedy sa ľudský život začína?

Z Božieho pohľadu sa ľudský život začína pri počatí. V Božom Slove sa nenarodené dieťa vždy opisuje ako samostatná bytosť. Pozrite si niekoľko príkladov, z ktorých vidno, že Boh nerobí rozdiel medzi životom dieťaťa v matkinom tele a životom dieťaťa, ktoré sa už narodilo.

  • Pod vplyvom svätého ducha kráľ Dávid vyjadril presvedčenie, že Boh si ho všímal už v tele jeho matky. Povedal: „Tvoje oči videli i môj zárodok.“ ​(Žalm 139:16)

  • Ešte kým bol prorok Jeremiáš v lone svojej matky, Boh si ho vybral pre zvláštnu úlohu. Neskôr mu povedal: „Skôr ako som ťa utváral v bruchu, poznal som ťa, a skôr ako si vyšiel z lona, posvätil som ťa. Urobil som ťa prorokom pre národy.“ ​(Jeremiáš 1:5)

  • Pisateľ Biblie Lukáš, ktorý bol lekárom, použil rovnaké grécke slovo na označenie nenarodeného dieťaťa aj na označenie novorodenca. (Lukáš 1:41; 2:12, 16)

 Odpustí Boh žene, ktorá podstúpila interrupciu?

Žene, ktorá podstúpila interrupciu, môže Boh odpustiť. Ak prijme Boží pohľad na život, nemusí sa donekonečna trápiť pocitom viny. V Biblii sa píše: „Jehova je milosrdný a milostivý... Ako ďaleko je východ slnka od jeho západu, tak ďaleko od nás vzdialil naše priestupky.“ * (Žalm 103:8–12) Jehova odpustí každému, kto úprimne ľutuje svoje hriechy. Teda môže odpustiť aj žene, ktorá podstúpila interrupciu. (Žalm 86:5)

 Je potrat prípustný, ak hrozí, že matka alebo dieťa zomrie?

Z toho, čo sa v Biblii píše o živote nenarodeného dieťaťa, vyplýva, že človek nemá právo prerušiť tehotenstvo len preto, že existuje potenciálne riziko, že matka alebo dieťa budú mať zdravotné problémy.

No vo výnimočných situáciách, keď dôjde k akútnemu ohrozeniu života a je nutné rozhodnúť sa, či zachrániť matku alebo dieťa, sa budú musieť tí, ktorých sa to týka, rozhodnúť sami, koho zachrániť.

^ 3. ods. V niektorých prekladoch Biblie tento zákon vyznieva tak, že „smrteľnou nehodou“ sa myslí len smrť matky. No z hebrejského textu je zrejmé, že keď zákon hovorí o „smrteľnej nehode“, myslí sa tým aj smrť dieťaťa.

^ 8. ods. Jehova je Božie meno, ktoré sa dozvedáme z Biblie. (Žalm 83:18)