Prejsť na článok

Ako Ježiš vyzeral?

Ako Ježiš vyzeral?

Odpoveď z Biblie

To, ako Ježiš vyzeral, dnes nikto presne nevie, pretože v Biblii sa o tom nič nepíše. Z toho vidno, že Ježišov výzor nie je dôležitý. No Biblia nám umožňuje mať aspoň približnú predstavu o tom, ako asi mohol vyzerať.

  • Črty tváre: Ježiš bol Žid, a tak pravdepodobne zdedil po matke typické židovské črty tváre. (Hebrejom 7:14) Nezdá sa pravdepodobné, že by sa svojím vzhľadom výrazne odlišoval od iných. Raz, keď šiel z Galiley do Jeruzalema, nikto ho cestou nespoznal. (Ján 7:10, 11) A zrejme sa výrazne neodlišoval ani od svojich najbližších nasledovníkov. Vieme to z toho, že keď za Ježišom prišiel ozbrojený zástup, Judáš Iškariotský musel dať týmto mužom znamenie, aby vedeli, koho majú zatknúť. (Matúš 26:47–49)

  • Dĺžka vlasov: Je nepravdepodobné, že Ježiš mal dlhé vlasy, pretože v Biblii sa píše, že „mužovi je na hanbu, keď nosí dlhé vlasy“. (1. Korinťanom 11:14, Jeruzalemská Biblia)

  • Brada: Ježiš nosil bradu, pretože sa riadil židovským zákonom, v ktorom sa píše, že muži si nesmú „strihať okraj svojej brady“. (3. Mojžišova 19:27, Jeruzalemská Biblia; Galaťanom 4:4)

  • Telo: Všetko naznačuje, že Ježiš bol fyzicky silný. Pri svojej učiteľskej práci prešiel veľké vzdialenosti. (Matúš 9:35) Dvakrát vyhnal z chrámu zmenárnikov a pritom im poprevracal stoly a raz bičom odohnal z chrámu dobytok. (Lukáš 19:45, 46; Ján 2:14, 15) V M’Clintockovej a Strongovej Cyclopedii sa uvádza: „Celé rozprávanie evanjelií naznačuje, [že Ježiš bol] zdravý a telesne silný.“ ​(4. zväzok, strana 884)

  • Výraz tváre: Ježiš bol láskavý a súcitný a na jeho výraze tváre to určite bolo vidno. (Matúš 11:28, 29) Ľudia rôzneho pôvodu a postavenia ho vyhľadávali, keď potrebovali pomoc alebo útechu. (Lukáš 5:12, 13; 7:37, 38) Dokonca aj deti sa v jeho prítomnosti cítili uvoľnene. (Matúš 19:13–15; Marek 9:35–37)

Mylné predstavy o tom, ako Ježiš vyzeral

Mylná predstava: Niektorí ľudia sú presvedčení, že Ježiš musel mať africký pôvod, pretože v knihe Zjavenie sú jeho vlasy prirovnané k vlne a jeho nohy k bronzu. (Zjavenie 1:14, 15, Jeruzalemská Biblia)

Skutočnosť: Kniha Zjavenie je napísaná „v znameniach“. (Zjavenie 1:1) Opis Ježišových vlasov a nôh je symbolickým opisom Ježišových vlastností po tom, ako bol vzkriesený, a nie toho, ako vyzeral, keď bol na zemi. Keď sa v Zjavení 1:14 píše, že „jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh,“ toto prirovnanie zdôrazňuje farbu vlasov – boli biele, čo symbolizuje múdrosť získanú vekom. (Zjavenie 3:14) Nie je tu reč o tom, či boli Ježišove vlasy kučeravé, alebo rovné.

Ježišove nohy vyzerali ako „čistá meď rozžeravená v peci“. (Zjavenie 1:15) Podľa opisu v ďalšom verši jeho tvár bola „ako slnko, keď svieti v svojej sile“. (Zjavenie 1:16) Keďže tomuto opisu nezodpovedá farba pokožky žiadnej rasy na svete, toto videnie musí byť symbolické a predstavuje vzkrieseného Ježiša ako toho, kto „prebýva v neprístupnom svetle“. (1. Timotejovi 6:16)

Mylná predstava: Ježiš bol slabý a krehký.

Skutočnosť: Ježiš sa správal mužne. Napríklad, keď ho prišiel zatknúť ozbrojený zástup, odvážne povedal, že je ten, koho hľadajú. (Ján 18:4–8) A musel byť aj fyzicky silný, pretože pracoval ako tesár, čo bola práca, ktorá si vyžadovala fyzickú silu. (Marek 6:3)

Prečo potom Ježiš nevládal niesť svoj mučenícky kôl? A prečo zomrel ako prvý z tých, čo boli vtedy pribití na kôl? (Lukáš 23:26; Ján 19:31–33) Pretože tesne pred popravou zažil veci, ktoré ho telesne veľmi oslabili. Nespal celú noc, pričom časť noci prežil v obrovskom citovom vypätí. (Lukáš 22:42–44) Počas noci ho týrali Židia a ráno ho mučili Rimania. (Matúš 26:67, 68; Ján 19:1–3) To všetko pravdepodobne urýchlilo jeho smrť.

Mylná predstava: Ježiš bol vždy vážny a melancholický.

Skutočnosť: Ježiš dokonale odzrkadľoval vlastnosti svojho otca Jehovu, ktorý je v Biblii opísaný ako „šťastný Boh“. (1. Timotejovi 1:11; Ján 14:9) Ježiš vyučoval ľudí, ako byť v živote šťastný. (Matúš 5:3–9; Lukáš 11:28) To naznačuje, že na Ježišovej tvári bolo vidno, že je šťastný.