Prejsť na článok

Ako môžem nájsť pravé náboženstvo?

Ako môžem nájsť pravé náboženstvo?

Odpoveď z Biblie

Na znázornenie toho, ako rozoznať ľudí, ktorí majú pravé náboženstvo, od tých, ktorí ho nemajú, Biblia uvádza: „Poznáte ich podľa ovocia. Nikdy sa predsa neoberá hrozno z tŕnia alebo figy z bodľačia.“ ​(Matúš 7:16) Tak ako môžeme rozoznať vinič od tŕnia podľa plodov, aj pravé náboženstvo môžeme od falošného rozoznať podľa „ovocia“, čiže podľa charakteristických čŕt.

  1. Pravé náboženstvo zakladá svoje učenie na Biblii, a nie na ľudských filozofiách. (Ján 4:24; 17:17) To sa týka aj učenia o duši a o nádeji na večný život v raji na zemi. (Žalm 37:29; Izaiáš 35:5, 6; Ezechiel 18:4) Pravé náboženstvo sa vyznačuje aj tým, že sa nezdráha odhaľovať náboženské lži. (Matúš 15:9; 23:27, 28)

  2. Pravé náboženstvo pomáha ľuďom spoznať Boha i jeho meno, Jehova. (Žalm 83:18; Izaiáš 42:8; Ján 17:3, 6) Neučí, že je nepochopiteľný alebo od ľudí vzdialený. Naopak, učí, že Boh si praje, aby sme k nemu mali blízky vzťah. (Jakub 4:8)

  3. Pravé náboženstvo vyzdvihuje Ježiša Krista ako Boží prostriedok na záchranu ľudí. (Skutky 4:10, 12) Praví Boží služobníci poslúchajú príkazy Ježiša a nasledujú jeho príklad. (Ján 13:15; 15:14)

  4. Pravé náboženstvo sa zameriava na Božie Kráľovstvo ako na jedinú nádej ľudstva. Tí, ktorí uctievajú Boha správnym spôsobom, o tomto Kráľovstve aktívne hovoria iným. (Matúš 10:7; 24:14)

  5. Pravé náboženstvo povzbudzuje ľudí, aby prejavovali lásku bez toho, aby za to niečo očakávali. (Ján 13:35) Učí, že je dôležité vážiť si všetky etnické skupiny, a zjednocuje ľudí všetkých rás, kultúr, jazykov a rôzneho spoločenského postavenia. (Skutky 10:34, 35) Keďže praví Boží služobníci chcú prejavovať lásku všetkým ľuďom, nezapájajú sa do vojen. (Micheáš 4:3; 1. Jána 3:11, 12)

  6. Pravé náboženstvo nemá platené duchovenstvo a neudeľuje honosné náboženské tituly. (Matúš 23:8–12; 1. Petra 5:2, 3)

  7. Pravé náboženstvo je v politických záležitostiach úplne neutrálne. (Ján 17:16; 18:36) No tí, ktorí sa k nemu hlásia, majú všade na svete v úcte vlády a poslúchajú ich. Robia to preto, že žijú podľa biblického príkazu: „Splácajte cézarove veci cézarovi [predstavuje vládu], ale Božie veci Bohu.“ ​(Marek 12:17; Rimanom 13:1, 2)

  8. Pravé náboženstvo je spôsob života, nie je to len formalita alebo účasť na obradoch. Tí, ktorí sa k nemu hlásia, sa držia vysokých biblických morálnych zásad, a to vo všetkých oblastiach života. (Efezanom 5:3–5; 1. Jána 3:18) No v ich živote nechýba radosť, tešia sa z toho, že uctievajú „šťastného Boha“. (1. Timotejovi 1:11)

  9. Praví Boží služobníci budú v menšine. (Matúš 7:13, 14) Ľudia sa na nich budú často pozerať povýšenecky, budú sa im vysmievať a prenasledovať ich za to, že konajú Božiu vôľu. (Matúš 5:10–12)

Pravé náboženstvo nemusí byť práve to, ktoré nám najviac vyhovuje

Existuje riziko, že si človek vyberie náboženstvo len podľa toho, či mu osobne vyhovuje. Biblia predpovedala čas, keď si ľudia budú „zhromažďovať učiteľov podľa svojich žiadostí, aby im šteklili uši“, teda aby im hovorili to, čo chcú počuť. (2. Timotejovi 4:3) Biblia nás povzbudzuje, aby sme konali inak a vybrali si náboženstvo, ktoré je „čisté a nepoškvrnené zo stanoviska nášho Boha a Otca“, hoci by bolo nepopulárne. (Jakub 1:27; Ján 15:18, 19)