Čo môžeš robiť

Starostlivo si vyberaj, s kým sa budeš kamarátiť. Ak tvoji kamaráti a spolužiaci začnú hovoriť o sexe a ty sa k nim pridáš, bude pre teba ešte ťažšie ovládať svoje myšlienky. Často sa dá nájsť spôsob, ako sa vzdialiť bez toho, aby si pôsobil dojmom, že sa hráš na svätého, a vzbudil posmech.

Dovolil by si, aby tvoj počítač napadli vírusy? Prečo si potom vpúšťať do mysle nemravné myšlienky?

Vyhýbaj sa nemravnej zábave. Dnešná zábava je z veľkej časti zameraná na to, aby vyvolávala v ľuďoch nesprávnu túžbu po sexe. Čo radí Biblia? „Očistime sa od každej poškvrny tela a ducha tým, že zdokonaľujeme svätosť v Božej bázni.“ (2. Korinťanom 7:1) Vyhýbaj sa preto zábave, ktorá vzbudzuje sexuálne túžby.

Pamätaj: Túžba po intímnom styku sama osebe nie je zlá. Veď Boh vytvoril muža a ženu tak, aby sa navzájom silne priťahovali, a uspokojovať sexuálne túžby v manželstve je správne. Preto ak pociťuješ silné sexuálne túžby, nemysli si, že si proste skazený alebo že jednoducho nemáš na to, aby si zostal morálne čistý.

Záver: Máš možnosť rozhodnúť sa, čím sa budeš v mysli zaoberať. Pokiaľ sa pevne rozhodneš, že zostaneš mravne čistý v myslení i v konaní, podarí sa ti to!