Prejsť na článok

Ako prekonať osamelosť?

Ako prekonať osamelosť?

Čo môžeš robiť

1. Zameraj sa na svoje silné stránky. (2. Korinťanom 11:6) Je dobré, keď si uvedomuješ, aké máš chyby, ale nezabúdaj, že máš tiež veľa čo ponúknuť. Keď si budeš uvedomovať svoje kladné stránky, dodá ti to sebadôveru. Tá je nevyhnutná, aby si sa dokázal zbaviť negatívneho pohľadu na seba a prekonať osamelosť. Polož si otázku: ‚V čom som dobrý?‘ Zamysli sa nad tým, aké máš schopnosti a dobré vlastnosti.

2. Úprimne sa zaujímaj o druhých. Začni tým, že prejavíš záujem o pár ľudí. Mladý Jorge hovorí: „Keď niekomu položíš jednoduchú otázku, napríklad ako sa mu darí, alebo sa spýtaš na jeho prácu, pomôže ti to lepšie ho spoznať.“

Priepasť, ktorá ťa oddeľuje od iných mladých, môžeš preklenúť

Tip: Neobmedzuj sa len na rovesníkov. Niektoré z najpevnejších priateľstiev, o ktorých sa píše v Biblii, vznikli medzi ľuďmi so značným vekovým rozdielom – napríklad medzi Rút a Noemou, Dávidom a Jonatánom a medzi Timotejom a Pavlom. (Rút 1:16, 17; 1. Samuelova 18:1; 1. Korinťanom 4:17) Pamätaj tiež, že rozhovor je vzájomná výmena myšlienok, nie monológ. Ľudia si cenia dobrých poslucháčov. Preto ak máš sklon k plachosti, nezabúdaj, že celý rozhovor nie je len na tebe.

3. Ber ohľad na pocity druhých. (1. Petra 3:8) Aj keď s niekým nesúhlasíš, trpezlivo si vypočuj jeho názor. Zameraj sa na to, v čom sa zhodnete. Ak máš pocit, že musíš vyjadriť nesúhlas, urob to mierne a taktne.

Tip: Rozprávaj sa s druhými tak, ako by si chcel, aby sa oni rozprávali s tebou. Keď sa budeš s ľuďmi zbytočne hádať a uťahovať si z nich alebo ich budeš zhadzovať či povýšenecky odsudzovať, len ich od seba odoženieš. Ľudia ťa budú mať oveľa radšej, keď bude tvoja „reč vždy ľúbezná“, čiže taká, ktorá na nich dobre pôsobí. (Kolosanom 4:6)